Дарени: 5.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 71 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.00 % от общо 6400 лв.

Остават: 71 дни          Дарители: 0

Дарени: 12.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 11 дни          Дарители: 4

Дарени: 0.01 % от общо 70000 лв.

Остават: 172 дни          Дарители: 1

Дарени: 66.67 % от общо 300 лв.

Остават: 40 дни          Дарители: 2

Дарени: 63.00 % от общо 4500 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 38

Дарени: 0.00 % от общо 4746 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 0

Дарени: 66.22 % от общо 6000 лв.

Остават: 22 дни          Дарители: 70

Дарени: 0.00 % от общо 400 лв.

Остават: 42 дни          Дарители: 0

Дарени: 2.50 % от общо 4000 лв.

Остават: 42 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.00 % от общо 600 лв.

Остават: 42 дни          Дарители: 0

Дарени: 78.63 % от общо 4000 лв.

Остават: 42 дни          Дарители: 35

Дарени: 25.00 % от общо 4000 лв.

Остават: 42 дни          Дарители: 7

Дарени: 2.00 % от общо 6000 лв.

Остават: 42 дни          Дарители: 5

Дарени: 39.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 42 дни          Дарители: 9

Дарени: 0.00 % от общо 400 лв.

Остават: 42 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 42 дни          Дарители: 0

Дарени: 52.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 42 дни          Дарители: 2

Дарени: 9.10 % от общо 2000 лв.

Остават: 42 дни          Дарители: 4

Дарени: 13.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 287 дни          Дарители: 12

Дарени: 64.88 % от общо 4000 лв.

Остават: 70 дни          Дарители: 22

Дарени: 13.61 % от общо 10000 лв.

Остават: 33 дни          Дарители: 19

Дарени: 15.10 % от общо 4800 лв.

Остават: 102 дни          Дарители: 15

Дарени: 38.59 % от общо 10600 лв.

Остават: 19 дни          Дарители: 86

Дарени: 0.00 % от общо 5350 лв.

Остават: 116 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.05 % от общо 592000 лв.

Остават: 311 дни          Дарители: 4

Дарени: 54.95 % от общо 10000 лв.

Остават: 10 дни          Дарители: 148

Дарени: 77.54 % от общо 10000 лв.

Остават: 72 дни          Дарители: 82

Дарени: 0.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 11 дни          Дарители: 0

Дарени: 8.16 % от общо 1470 лв.

Остават: 74 дни          Дарители: 5

Дарени: 11.67 % от общо 6000 лв.

Остават: 103 дни          Дарители: 6

Дарени: 1.00 % от общо 3500 лв.

Остават: 85 дни          Дарители: 2

Дарени: 1.50 % от общо 20000 лв.

Остават: 24 дни          Дарители: 3

Дарени: 41.66 % от общо 4800 лв.

Остават: 11 дни          Дарители: 23

Дарени: 69.14 % от общо 10000 лв.

Остават: 72 дни          Дарители: 32

Дарени: 5.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 50 дни          Дарители: 2

Дарени: 28.81 % от общо 10000 лв.

Остават: 71 дни          Дарители: 17

Дарени: 8.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 69 дни          Дарители: 2

Дарени: 64.33 % от общо 4200 лв.

Остават: 41 дни          Дарители: 25

Дарени: 90.00 % от общо 400 лв.

Остават: 41 дни          Дарители: 7

Дарени: 0.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 41 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 400 лв.

Остават: 41 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 400 лв.

Остават: 42 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 10320 лв.

Остават: 60 дни          Дарители: 0

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!