Дарени: 0.00 % от общо 50000 лв.

Остават: 95 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 20000 лв.

Остават: 17 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.25 % от общо 20000 лв.

Остават: 205 дни          Дарители: 1

Дарени: 68.09 % от общо 3400 лв.

Остават: 50 дни          Дарители: 50

Дарени: 2.71 % от общо 11900 лв.

Остават: 42 дни          Дарители: 3

Дарени: 56.29 % от общо 10000 лв.

Остават: 10 дни          Дарители: 9

Дарени: 1.11 % от общо 4500 лв.

Остават: 86 дни          Дарители: 1

Дарени: 92.66 % от общо 4700 лв.

Остават: 14 дни          Дарители: 43

Дарени: 9.90 % от общо 3840 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 4

Дарени: 10.61 % от общо 6600 лв.

Остават: 67 дни          Дарители: 6

Дарени: 67.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 19

Дарени: 1.55 % от общо 5160 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 1

Дарени: 11.11 % от общо 9000 лв.

Остават: 82 дни          Дарители: 4

Дарени: 10.52 % от общо 4800 лв.

Остават: 67 дни          Дарители: 5

Дарени: 18.79 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Дарени: 6.25 % от общо 8000 лв.

Остават: 189 дни          Дарители: 1

Дарени: 41.66 % от общо 30000 лв.

Остават: 67 дни          Дарители: 78

Дарени: 61.56 % от общо 11111 лв.

Остават: 4 дни          Дарители: 21

Дарени: 3.07 % от общо 7500 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 4

Дарени: 0.00 % от общо 100000 лв.

Остават: 96 дни          Дарители: 0

Дарени: 13.05 % от общо 20000 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 26

Дарени: 14.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 4 дни          Дарители: 8

Дарени: 0.50 % от общо 20000 лв.

Остават: 29 дни          Дарители: 5

Дарени: 21.25 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 24

Дарени: 0.29 % от общо 7000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 1.45 % от общо 69000 лв.

Остават: 96 дни          Дарители: 9

Дарени: 10.01 % от общо 15162 лв.

Остават: 49 дни          Дарители: 8

Дарени: 6.67 % от общо 6000 лв.

Остават: 157 дни          Дарители: 5

Дарени: 3.52 % от общо 3405 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.00 % от общо 4500 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 0

Дарени: 74.96 % от общо 3850 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 34

Дарени: 8.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Дарени: 23.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Дарени: 15.30 % от общо 20000 лв.

Остават: 219 дни          Дарители: 2

Дарени: 51.74 % от общо 4600 лв.

Остават: 4 дни          Дарители: 24

Дарени: 24.60 % от общо 10000 лв.

Остават: 35 дни          Дарители: 14

Дарени: 79.43 % от общо 3500 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 13

Дарени: 21.14 % от общо 3500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Дарени: 3.17 % от общо 18000 лв.

Остават: 70 дни          Дарители: 4

Дарени: 97.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 62

Дарени: 6.21 % от общо 10000 лв.

Остават: 205 дни          Дарители: 3

Дарени: 59.59 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 20

Дарени: 2.14 % от общо 7000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Дарени: 6.20 % от общо 63000 лв.

Остават: 95 дни          Дарители: 9

Дарени: 34.79 % от общо 12360 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Дарени: 5.17 % от общо 5994 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Дарени: 0.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 193 дни          Дарители: 0

Дарени: 2.00 % от общо 15000 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.00 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.83 % от общо 3600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта