Успешна
Дарени: 76.83 % от общо 18000 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 55

Дарени: 41.89 % от общо 900 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Дарени: 32.80 % от общо 5000 лв.

Остават: 126 дни          Дарители: 14

Дарени: 28.67 % от общо 3000 лв.

Остават: 16 дни          Дарители: 10

Дарени: 37.70 % от общо 4000 лв.

Остават: 98 дни          Дарители: 29

Дарени: 52.88 % от общо 4000 лв.

Остават: 10 дни          Дарители: 28

Дарени: 5.50 % от общо 3000 лв.

Остават: 248 дни          Дарители: 8

Дарени: 4.85 % от общо 6500 лв.

Остават: 68 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 100.27 % от общо 9500 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 116

Дарени: 8.77 % от общо 67000 лв.

Остават: 20 дни          Дарители: 84

Дарени: 37.25 % от общо 2000 лв.

Остават: 15 дни          Дарители: 9

Дарени: 0.00 % от общо 4500 лв.

Остават: 37 дни          Дарители: 0

Дарени: 2.00 % от общо 8000 лв.

Остават: 31 дни          Дарители: 4

Дарени: 70.76 % от общо 15000 лв.

Остават: 94 дни          Дарители: 62

Дарени: 20.17 % от общо 3000 лв.

Остават: 4 дни          Дарители: 11

Дарени: 14.00 % от общо 500 лв.

Остават: 19 дни          Дарители: 2

Дарени: 9.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Дарени: 48.09 % от общо 13400 лв.

Остават: 66 дни          Дарители: 86

Дарени: 2.32 % от общо 25000 лв.

Остават: 15 дни          Дарители: 9

Успешна
Дарени: 112.37 % от общо 7000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 88

Успешна
Дарени: 194.90 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 48

Дарени: 5.13 % от общо 15000 лв.

Остават: 47 дни          Дарители: 11

Успешна
Дарени: 100.59 % от общо 1525 лв.

Остават: 4 дни          Дарители: 48

Дарени: 16.85 % от общо 20000 лв.

Остават: 34 дни          Дарители: 64

Дарени: 19.01 % от общо 10000 лв.

Остават: 94 дни          Дарители: 8

Дарени: 77.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 11.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Дарени: 0.00 % от общо 15000 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 0

Дарени: 4.85 % от общо 100000 лв.

Остават: 17 дни          Дарители: 5

Дарени: 7.70 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 0.07 % от общо 27700 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 1

Дарени: 2.40 % от общо 5000 лв.

Остават: 25 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 200.00 % от общо 250 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.13 % от общо 7500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Успешна
Дарени: 103.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Дарени: 12.05 % от общо 30000 лв.

Остават: 44 дни          Дарители: 28

Дарени: 16.67 % от общо 10800 лв.

Остават: 19 дни          Дарители: 8

Успешна
Дарени: 133.33 % от общо 300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Дарени: 24.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 6.45 % от общо 30000 лв.

Остават: 125 дни          Дарители: 54

Дарени: 0.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 7.70 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Дарени: 43.97 % от общо 30000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 117

Дарени: 2.22 % от общо 70000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 19

Дарени: 35.52 % от общо 100000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 43

Дарени: 68.33 % от общо 300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Дарени: 80.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 25

Дарени: 82.86 % от общо 21000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 102

Успешна
Дарени: 100.33 % от общо 1835 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 55

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта