Дарени: 5.00 % от общо 6000 лв.

Остават: 194 дни          Дарители: 3

Дарени: 20.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 42 дни          Дарители: 1

Дарени: 15.19 % от общо 3000 лв.

Остават: 17 дни          Дарители: 7

Дарени: 4.58 % от общо 4800 лв.

Остават: 17 дни          Дарители: 3

Дарени: 0.00 % от общо 3405 лв.

Остават: 43 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 4500 лв.

Остават: 43 дни          Дарители: 0

Дарени: 55.61 % от общо 3850 лв.

Остават: 11 дни          Дарители: 23

Дарени: 8.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 3

Дарени: 18.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.15 % от общо 20000 лв.

Остават: 35 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.00 % от общо 20000 лв.

Остават: 256 дни          Дарители: 0

Дарени: 25.87 % от общо 4600 лв.

Остават: 41 дни          Дарители: 13

Дарени: 11.50 % от общо 10000 лв.

Остават: 72 дни          Дарители: 5

Дарени: 7.14 % от общо 3500 лв.

Остават: 42 дни          Дарители: 3

Дарени: 2.80 % от общо 7500 лв.

Остават: 71 дни          Дарители: 3

Дарени: 4.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 42 дни          Дарители: 4

Дарени: 0.29 % от общо 7000 лв.

Остават: 4 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.00 % от общо 22900 лв.

Остават: 80 дни          Дарители: 0

Дарени: 21.14 % от общо 3500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Дарени: 0.83 % от общо 18000 лв.

Остават: 107 дни          Дарители: 2

Дарени: 90.52 % от общо 10000 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 58

Дарени: 0.40 % от общо 10000 лв.

Остават: 242 дни          Дарители: 1

Дарени: 59.59 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 20

Дарени: 2.14 % от общо 7000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Дарени: 5.00 % от общо 14000 лв.

Остават: 15 дни          Дарители: 6

Успешна
Дарени: 165.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 60

Дарени: 6.03 % от общо 63000 лв.

Остават: 132 дни          Дарители: 8

Дарени: 1.55 % от общо 5160 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 1

Дарени: 33.58 % от общо 12360 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 8

Успешна
Дарени: 126.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 31

Дарени: 5.17 % от общо 5994 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Дарени: 0.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 230 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.67 % от общо 15000 лв.

Остават: 42 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.00 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.83 % от общо 3600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 41.67 % от общо 600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Дарени: 11.44 % от общо 90000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 111

Дарени: 7.25 % от общо 4900 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Дарени: 23.96 % от общо 46586 лв.

Остават: 118 дни          Дарители: 18

Дарени: 23.51 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Дарени: 10.00 % от общо 9000 лв.

Остават: 17 дни          Дарители: 3

Дарени: 1.13 % от общо 30000 лв.

Остават: 165 дни          Дарители: 4

Дарени: 1.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 151 дни          Дарители: 1

Дарени: 6.25 % от общо 8000 лв.

Остават: 15 дни          Дарители: 1

Дарени: 40.76 % от общо 30000 лв.

Остават: 15 дни          Дарители: 76

Дарени: 13.77 % от общо 6500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Дарени: 56.63 % от общо 9800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 18

Дарени: 8.17 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 6.10 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 2.93 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта