Дарени: 9.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 19 дни          Дарители: 11

Дарени: 0.29 % от общо 7000 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.00 % от общо 69000 лв.

Остават: 127 дни          Дарители: 0

Дарени: 6.73 % от общо 15162 лв.

Остават: 80 дни          Дарители: 2

Дарени: 5.83 % от общо 6000 лв.

Остават: 188 дни          Дарители: 4

Дарени: 22.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 3

Дарени: 15.19 % от общо 3000 лв.

Остават: 11 дни          Дарители: 7

Дарени: 4.58 % от общо 4800 лв.

Остават: 11 дни          Дарители: 3

Дарени: 0.59 % от общо 3405 лв.

Остават: 37 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.00 % от общо 4500 лв.

Остават: 37 дни          Дарители: 0

Дарени: 67.95 % от общо 3850 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 30

Дарени: 8.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 3

Дарени: 18.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.30 % от общо 20000 лв.

Остават: 29 дни          Дарители: 3

Дарени: 0.00 % от общо 20000 лв.

Остават: 250 дни          Дарители: 0

Дарени: 28.04 % от общо 4600 лв.

Остават: 35 дни          Дарители: 15

Дарени: 14.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 66 дни          Дарители: 6

Дарени: 7.14 % от общо 3500 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 3

Дарени: 2.80 % от общо 7500 лв.

Остават: 65 дни          Дарители: 3

Дарени: 6.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 5

Дарени: 0.00 % от общо 22900 лв.

Остават: 74 дни          Дарители: 0

Дарени: 21.14 % от общо 3500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Дарени: 2.57 % от общо 18000 лв.

Остават: 101 дни          Дарители: 3

Дарени: 93.32 % от общо 10000 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 61

Дарени: 0.40 % от общо 10000 лв.

Остават: 236 дни          Дарители: 1

Дарени: 59.59 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 20

Дарени: 2.14 % от общо 7000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Дарени: 5.00 % от общо 14000 лв.

Остават: 9 дни          Дарители: 6

Успешна
Дарени: 165.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 60

Дарени: 6.20 % от общо 63000 лв.

Остават: 126 дни          Дарители: 9

Дарени: 1.55 % от общо 5160 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 1

Дарени: 33.58 % от общо 12360 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 8

Успешна
Дарени: 126.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 31

Дарени: 5.17 % от общо 5994 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Дарени: 0.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 224 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.67 % от общо 15000 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.00 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.83 % от общо 3600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 41.67 % от общо 600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Дарени: 11.44 % от общо 90000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 111

Дарени: 7.25 % от общо 4900 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Дарени: 24.52 % от общо 46586 лв.

Остават: 112 дни          Дарители: 21

Дарени: 23.51 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Дарени: 10.00 % от общо 9000 лв.

Остават: 11 дни          Дарители: 3

Дарени: 1.13 % от общо 30000 лв.

Остават: 159 дни          Дарители: 4

Дарени: 1.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 145 дни          Дарители: 1

Дарени: 6.25 % от общо 8000 лв.

Остават: 9 дни          Дарители: 1

Дарени: 40.90 % от общо 30000 лв.

Остават: 9 дни          Дарители: 76

Дарени: 13.77 % от общо 6500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Дарени: 56.63 % от общо 9800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 18

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта