Дарени: 3.59 % от общо 46000 лв.

Остават: 155 дни          Дарители: 45

Дарени: 8.20 % от общо 7000 лв.

Остават: 156 дни          Дарители: 16

Дарени: 19.35 % от общо 1835 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 12

Дарени: 10.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 50 дни          Дарители: 2

Дарени: 5.00 % от общо 20000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 0.83 % от общо 6000 лв.

Остават: 75 дни          Дарители: 1

Дарени: 72.39 % от общо 35000 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 150

Дарени: 7.71 % от общо 7000 лв.

Остават: 156 дни          Дарители: 10

Дарени: 0.48 % от общо 8000 лв.

Остават: 35 дни          Дарители: 2

Дарени: 16.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 95 дни          Дарители: 8

Дарени: 21.52 % от общо 5000 лв.

Остават: 27 дни          Дарители: 9

Дарени: 23.84 % от общо 75000 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 231

Дарени: 0.00 % от общо 10600 лв.

Остават: 171 дни          Дарители: 0

Дарени: 86.92 % от общо 535 лв.

Остават: 20 дни          Дарители: 12

Успешна
Дарени: 124.90 % от общо 10320 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 59

Успешна
Дарени: 110.29 % от общо 20000 лв.

Остават: 91 дни          Дарители: 76

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 8 дни          Дарители: 10

Дарени: 4.61 % от общо 18000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Дарени: 0.00 % от общо 6200 лв.

Остават: 109 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 21 дни          Дарители: 0

Дарени: 45.75 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Дарени: 0.00 % от общо 11200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 4800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 55

Дарени: 29.50 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Дарени: 10.00 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 0.00 % от общо 7100 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 6.80 % от общо 7500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 60.74 % от общо 1350 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 4.05 % от общо 10000 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 6

Дарени: 30.56 % от общо 1800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 100.00 % от общо 3300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 47

Успешна
Дарени: 105.00 % от общо 10600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 112

Дарени: 8.16 % от общо 1470 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 0.00 % от общо 150000 лв.

Остават: 57 дни          Дарители: 1

Дарени: 3.26 % от общо 4600 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 2

Дарени: 75.50 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 9.44 % от общо 1800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Дарени: 6.20 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 33.33 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 65.50 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 49.16 % от общо 4148 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 31

Дарени: 52.14 % от общо 3500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 18

Дарени: 5.90 % от общо 4746 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 10.49 % от общо 7200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Дарени: 44.18 % от общо 25000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 54

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 1300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Дарени: 16.80 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Дарени: 1.38 % от общо 8000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!