Всички кампании

20 години ФПББ


На 21 юни 2016 ще отпразнуваме 20 години от създаването на Фондация “Помощ за благотворителността в България” (ФПББ).

В продължение на 20 години насърчаваме хора, организации и общности да преобразяват живота, като развиваме дарителството и социалните инвестиции. Всеки в екипа ни има много ценен принос - заради своите човешки и професионални качества. Ние сме хора, които не просто ходят на работа, а работят със сърце. Грижа ни е за каузите и хората, с които работим, и искаме да можем повече.

Подарете ни възможност да се обучаваме.

Новини и коментари

Основна снимка
Елица Баракова
Дарения
 20  лв.

Целева сума
 2,000  лв.
Край на кампанията
21.07.2016
Дарители
1

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Подарете ни възможност да се обучаваме.

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Ilieva Ilieva  20  лв.

Инициатор

Основна снимка
Елица Баракова

QR Code на кампанията

20 години ФПББ - Платформата
Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта