Всички кампании

Team Stan / Отбор Станислав


Събираме „Отбор Стан“ в подкрепа на образованието на Александра. 

Станислав Георгиев - инициатор на 1000 километровия балкански благотворителен маратон Букурещ-София-Букурещ и на Плевенския маратон на приятелството, бегач, покорител на върхове, фъндрейзър, помагач, вдъхновител, дарител, баща - си тръгна от този свят внезапно в края на март. Остави ни покрусени, но още тогава си казахме, че недовършените му дела остават за нас.

Александра е най-малката дъщеря на Станислав. На 13 години пред нея е училището, а после и университетът. Нека помогнем на любимата на Стан Станимира да сбъдне мечтите на най-малкото им дете. Зад кампанията застава фондация Бикоуз, в чийто управителен съвет Станислав служи 6 години, негови приятели, родители на съученици на Александра. Цецка Караджова, Фани Давидова, Михаил Бояджиев са лицата, които потвърдиха участието си в обществен съвет за разпределяне на даренията.

През целия си посветен живот Станислав беше в нечий отбор – на румънски и български благотворителни каузи, на деца и семейства. Нека сега ние бъдем „Отбор Стан“!

 

We are gathering “Team Stan” to support Alexandra's education.

Stanislav Georgiev — initiator of the 1000km Balkan Charity Challenge Bucharest-Sofia-Bucharest and the Pleven Friendship Marathon, runner, conqueror of peaks, fundraiser, helper, inspirer, donor, father — left this world suddenly at the end of March. He left us deeply grieved, but even then we told ourselves that his uncompleted good deeds remained with us.

Alexandra is Stanislav's youngest daughter. At the age of 13, she has yet to finish high school and then university. Let's help Stan’s beloved wife Stanimira to make their youngest child's dreams come true. Behind this campaign is the BCause Foundation, on whose board of directors Stanislav has served for 6 years, his friends and parents of Alexandra's classmates.

Throughout his life, Stanislav was dedicated to someone else's teams — in Romanian and Bulgarian charities, children and families.

Let's be "Team Stan” now!

Новини и коментари

Основна снимка
Елица Баракова
Дарения
 37,089  лв.

Целева сума
 100,000  лв.
Край на кампанията
07.09.2020
Дарители
44

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация Бикоуз

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Romanian 1000Balkan friends  1,571  лв.
Александрови  800  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Светла Манолова  500  лв.
Ekaterina Gounaropoulou  1,000  лв.

Инициатор

Основна снимка
Елица Баракова

QR Code на кампанията

Team Stan / Отбор Станислав - Платформата
Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта