Всички кампании

СПАСИ ЖИВОТ!


Фонд Спаси живот!

 Фонд "Спаси живот!" е създаден с цел да бъде оказана спешна помощ на бежанци и лица търсещи закрила.  Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“  работи от 2003г. / http://crw-bg.org// и средно на година около 650 търсещи закрила и бежанци на територията на България се обръщат към нас за подкрепа. Всяка година организацията ни разполага с малък Фонд „Уязвимост“, с който покриваме спешни нужди на уязвими семейства от Ирак, Иран, Сирия, Афганистан,  Пакистан и без гражданство.  Поради кризата в момента с Covid -19,  голяма част от семействата загубиха доходите си и работните си места. Част от тях сме насочили и регистрирали в Бюрата по труда, но не всички са работили до момента на договор. От 15 март до 2 април са идентифицирани, оценени и подпомогнати 55 такива семейства. Само за изминалата седмица броят на уязвимите семейства е 21.  Помощта ни се изразява в социални консултации; търсене на работа и предоставяне на 50 лева на седмица на семейство, за базисни хранителни продукти. Реално след изчерпване на  Фонда, което ще се случи до една седмица, семействата които подпомагаме ще останат и без тази минимална подкрепа.  Това ще изправи пред критична ситуация бежанските семейства за покриване на най-неотложните им разходи, като храна, режийни и наеми. Кризата с Covid – 19 постави на изпитание, дори семейства, които до този момент са били сред адаптираните и интегрирани в нашето общество.  За една седмица броят на новите семейства в ситуация на уязвимост са 25. Офисът ни работи, макар и в редуциран състав, защото нашата организация е сред малкото, които в момента могат да окажат подкрепа и съдействие. Семействата се увеличават с всеки изминал ден и това ни поставя в невъзможност да помогнем на всички. Екипът на СЖББ консултира членовете на семействата, които са загубили работата си, като им помага да подготвят своите  CV – та и ги ориентира в пазара на труда.  Покриването на наеми, режийни, текущи разходи за издръжка, медицински разноски и разходите за отглеждане на децата са непосилна задача за голяма част от семействата, с които работим. В резултат семействата с малки деца са силно затруднени да съхранят здравето и спокойствието на децата си, поради невъзможността да осигурят храна за тях.

 Средствата постъпили по фонд “Спаси живот!“ приоритетно ще бъдат изразходвани за закупуването на храна и ще бъдат в помощ на:

  • многодетни семейства;
  • бременни жени;
  • лица със здравословни проблеми, хронични заболявания, инвалиди и лежащо болни;
  • разделени или овдовели родители.

Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“ е една от малкото хуманитарни организации в областта, която предоставя подобна подкрепа за уязвими лица. Фондът ще гарантира устойчивостта на тази специфична подкрепа и ще спомогне за разрешаването на тежки социални житейски ситуации.

Новини и коментари

Основна снимка
Maria Kirova
Дарения
 3,020  лв.

Целева сума
 4,000  лв.
Край на кампанията
04.06.2020
Дарители
10

Категория на кампанията : Бежанци / мигранти

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение "Съвет на жените бежанки в България"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
Maria Kirova

QR Code на кампанията

 СПАСИ ЖИВОТ! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта