Всички кампании

Подкрепете дейността на 200 здравни медиатори в България


Над 200 здравни медиатори работят в момента в България - в ситуация на опасност от покачване на заболеваемостта от коронавирус, те са ежедневно на терен, сред уязвимите общности, където оказват съдействие за овладяване на кризата с разпространението на коронавирус – информират, разясняват, успокояват, подпомагат най-бедните и уязвими семейства.

Въпреки че работят на първа линия – включително с хора, поставени под карантина, повечето от тях не разполагат с лични предпазни средства - маски, предпазни очила, дезинфектанти, ръкавици. В допълнение, здравните медиатори често срещат трудности да обяснят на някои от най-бедните семейства как да спазват мерките за повишена хигиена, тъй като много от тези семейства нямат достъп до течаща вода, не разполагат със средства за дезинфекция, понякога дори и с обикновен сапун.

Опитваме се да адресираме тези предизвикателства, които поставят в риск здравето на здравните медиатори, а и на хората от най-бедните семейства и да осигурим предпазни средства и материали за тях.

Новини и коментари

Основна снимка
Деян Василев
Дарения
 9,728  лв.

Целева сума
 15,000  лв.
Край на кампанията
08.06.2020
Дарители
71

Категория на кампанията : Бедствия / кризи

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  100  лв.
Николай Христов  40  лв.
Ивайло Яйджиев  150  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
Деян Василев

QR Code на кампанията

Подкрепете дейността на 200 здравни медиатори в България - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта