Всички кампании

Помогни да реализираме работилници за кариерна мотивация и ориентация


За много младежи големината на населеното място, в което живеят, и социално-икономическият статус на семейството им определят възможностите им за образование, достъпа до разнообразна информация и най-вече повлиява размаха на мечтите им. Когато завършат училище, младежите не са сигурни накъде да поемат, какво да работят и често се чудят дали да останат в нашата страна. 

Затова в гимназиите в малките градове и села в София-област, фондация “Стъпка за България” организира работилници за кариерна мотивация и ориентация. В тях се включват специалисти доброволци, с чиято подкрепа учениците:

  • придобиват информация за разнообразни професии и за необходимите образование или курс, за да ги упражняват
  • решават реални работни казуси, в които придобиват практически знания и умения
  • участват в симулации и активности за развитие на самоувереност и притежавани потенциали
  • получават информация за различни онлайн ресурси и курсове, както и насоки как да ги използват и защо ще са им полезни
  • получават индивидуална подкрепа и свързване с ментор за реализиране на лична идея, мечта, желание
  • упражняват се как да кандидатстват за работа и да се представят успешно на интервю

Реализираме работилниците за трета година и досега младежите имаха възможност да научат какво е дигитален маркетинг, какво е да работиш като журналист и да интервюираш Президента, както и какъв курс да запишеш, ако ти е интересна сервизната дейност на хибридни автомобили. Успяхме да организираме посещения в офиси на компании за четири различни класа. 

Доколкото работилниците се реализират изцяло със съдействието на доброволци, имаме нужда от средства, с които да осигурим координацията, материалното обезпечаване и транспорта за ежемесечни срещи през втория учебен срок на 2020 г. в Нови Искър и Горна Малина. Вашата подкрепа ще ни позволи да включим 70 гимназисти от 8-12 клас в 12 поредни работилници с надграждащи теми и ресурси за учениците.

 

…………………………………………………………………………..

Фондация “Стъпка за България“ е основана през 2007 г. с цел да подпомогне младежи в неравностойно положение да се развиват наравно с връстниците си в България. През последното десетилетие развива и разширява дейността си като организира летни академии и обучителни програми за младежи, отглеждани в институции, осигурява менторство и общностни събития за младежи в риск и кариерни работилници за ученици в нужда от кариерна мотивация и ориентация. 

 

Новини и коментари

Основна снимка
Ася Станчева
Дарения
 0  лв.

Целева сума
 3,000  лв.
Край на кампанията
14.02.2020
Дарители
0

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "Стъпка за България"
Не са получени дарения за тази кампания.
Станете първия дарител за тази кампания

Инициатор

Основна снимка
Ася Станчева

QR Code на кампанията

Помогни да реализираме работилници за кариерна мотивация и ориентация  - Платформата
Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта