Всички кампании

Компютърен кабинет за ОУ 'Св.св.Кирил и Методий', с.Антон


     Дарителю, подкрепи ни в стремежа ни за по-качествено и съвременно образование!

    ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ е училище със 135 годишна история на територията на малката община Антон. Работим в добри взаимоотношения с родители, община, общественост.

   Имаме клуб "Дигитална креативност" за учениците от 5-7 клас, които го посещават с голямо желание и ентусиазъм. Успяхме да оборудваме по-съвременен компютърен кабинет преди две години чрез проект. Нуждаем се от дооборудването му с интерактивен дисплей и проектор, защото искаме да осигурим добра среда за учене и качествено образование на нашите ученици, те го заслужават! 

    Разчитаме на вашата съпричастност и подкрепа!

Новини и коментари

Основна снимка
Радка Христова
Дарения
 1,830  лв.

Целева сума
 4,000  лв.
Край на кампанията
03.01.2020
Дарители
14

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: ОУ "Св.cв.Кирил и Методий"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Цвятко Лумбев  100  лв.
Дилян Ватахов  300  лв.
Мариета  100  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
petrov  100  лв.

Дар за дарители


Дарете 50 лв. и ще получите:
Картички и сувенири изработени от
учениците от Арт клуба

Общо 5 дара са осигурени.
 

Дарете 50 лв. и ще получите:
Картички и сувенири, изработени от
учениците от Арт клуба

Общо 6 дара са осигурени.
 

Инициатор

Основна снимка
Радка Христова

QR Code на кампанията

Компютърен кабинет за ОУ 'Св.св.Кирил и Методий', с.Антон - Платформата
Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта