Всички кампании

Сензорна стая за децата със СОП в ОУ 'Д. Петров', Сливен


Ние сме ОУ „Димитър Петров” – град Сливен. Нашето училище е построено със средства, дарени от сливенския гражданин Димитър Петров преди 77 години. През последните няколко години сградата придоби различен облик: приветливи стаи, ново обзавеждане, модерно оборудване. В училище се обучават 447 ученика, от които петнадесет са със специални образователни потребности. Подготвен екип от  ресурсен учител, логопед и педагогически съветник подкрепят децата в тяхното израстване. За да са спокойни, уверени, емоционално ангажирани е необходимо да имаме сензорна стая. В нея децата ще могат да намират успокоение и радост. С помощта на играта ще преоткриват света около себе си. Целта на това специално оборудвано помещение е да въздейства върху възприятията на децата. Заниманията в нея ще се фокусират  върху постигане на приятни преживявания.

Имаме седем годишен опит в дарителските кампании, които се изразяват в провеждането на коледни и великденски базари в училище. А от тази година провеждаме и благотворителен маратон. Ученици, родители и учители се включват активно в кампаниите.

 

Тази дарителска кампания е част от инициативата #ЩедриятВторник с мотото “Лично за дарителството в училище”.

Освен през Платформата.бг, можете да я подкрепите и през DMSbg.com
DMS SENZORNA и https://dmsbg.com/15421/dms-senzorna/

#ЩедриятВторник през 2019 е на 3 декември.
Вижте повече на: https://givingtuesday.bcause.bg/

Основна снимка
Маргарита Иванова
Дарения
 400  лв.

Целева сума
 4,000  лв.
Край на кампанията
20.12.2019
Дарители
4

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: ОУ „Димитър Петров” – Сливен

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  150  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  100  лв.

QR Code на кампанията

Сензорна стая за децата със СОП в ОУ 'Д. Петров', Сливен - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!