Всички кампании

ГРИЖА НИ Е ЗА ПРИРОДАТА


Да се погрижим за природното богатство - вододайната зона на с. Трудовец в местността „Поп Нако”.

Намеренията ни са да почистим района, да изградим кът за отдих край чешмата и кошове за събиране на отпадъците. Няма да спрем до тук - продължаваме с последващи действия, като един път месечно доброволци ще се грижат за поддържане чистотата на района.

За целта са необходими 2000 лв за закупуване на материали. Изграждането ще се осъществи с доброволен труд на местните жители. С реализиране на идеята ще се облагороди едно предпочитано място за отдих и ще се утвърди култура на поведение за опазване на природата.

Новини и коментари

Основна снимка
Мая Пенчева
Дарения
 830  лв.

Целева сума
 2,000  лв.
Край на кампанията
29.03.2019
Дарители
17

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение Трудолюбци

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Йоана Христова  200  лв.
Анонимен дарител  200  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Васил Чикож  100  лв.
Цвета Димова Виткова  10  лв.

Инициатор

Основна снимка
Мая Пенчева

QR Code на кампанията

ГРИЖА НИ Е ЗА ПРИРОДАТА - Платформата
Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта