Всички кампании

ЗИМАТА НА БЕЛОШИПИТЕ ВЕТРУШКИ


Зелени Балкани са национална, неправителствена, гражданска организация, чиято мисия е опазване на биоразнообразието  в страната. Близо 30 години, Зелени Балкани работят за опазване на българската природа.

Зелени Балкани осъществиха амбициозен природозащитен проект за възстановяване на един изчезнал вид – белошипата ветрушка – един от най-успешните проекти в българската природозащита. В резултат на  над 6 години упорита работа, екипът ни успя да внесе от Испания близо   600 птици, да размножи в неволя над 150 птици, да поддържа големи територии пасища в Сакар, да проведе десетки експедиции, представяния пред стотици деца и много много други дейности – упорит труд на голям екип от хора. В следствие на това, този изчезнал  вид се завърна като част от българската природа и в района на с. Левка има действаща колония от над 30 двойки. Това е един от малкото примери в съвременната природозащита на успешно завръщане на изчезнал вид.
За съжаление, обаче, към момента екипът на Зелени Балкани няма целево финансиране и средства за опазването на вида.

Това е проблем на всички хора, защото ако не се полагат допълнителни усилия за опазването на вида е възможно той пак да изчезне. Това са соколчета, които се хранят с насекоми в ливади, пасища и селскостопански посеви и по този начин допринасят огромна полза на нас –хората. Изчезването им ще доведе до изчезването на тази тяхна екологична функция, от което негативи ще има за цялото общество. Това ще наложи използването на пестициди и отрови, което не е необходимо, ако ги има полезните птици. Така биха били изгубени и всички огромни средства и усилия, инвестирани от ЕС и екипа на Зелени Балкани.

Искаме да проведем зимна подготовка за завръщането на прелетните соколчета, които през зимата са в Африка, а напролет се връщат тук. За да загнездят отново е нужна подготовка за това. Искаме да подменим и/или заменим 10 от гнездилките, в които се размножават редките птици.
Искаме да почистим всички останали гнездилки в Модул за размножаване на белошипи ветрушки в Левка. Искаме да проведем доброволческа „бригада“ с участието на 20 доброволеца, за поддържане на Модула, почистване, пребоядисване и други дейности.

Искаме да въвлечем и местните хора, като проведем представяния пред близо 100 ученици и младежи от района, за важността за опазване на редките видове .
Искаме да поставим и две информационни табели за вида.

Можете да ни подкрепите и чрез DMS SOKOL на номер 17777 за трите мобилни оператора, за повече подробности: https://goo.gl/wj2wNj

Новини и коментари

Основна снимка
Елена Стоева
Дарения
 90  лв.

Целева сума
 2,500  лв.
Край на кампанията
05.12.2018
Дарители
5

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: СНЦ "ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  30  лв.
Margarita Ilieva  30  лв.
Галин Григоров  10  лв.
Светлин Севов  10  лв.
Иван Трифонов  10  лв.

Дар за дарители


Дарете 10 лв. и ще получите:
сертификат за дарение

Общо 250 дара са осигурени.
 

Инициатор

Основна снимка
Елена Стоева

QR Code на кампанията

ЗИМАТА НА БЕЛОШИПИТЕ ВЕТРУШКИ - Платформата
Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта