Всички кампании

Още едно парче надежда в пъзела на аутизма


Ние сме сдружение на специалисти и родители на деца с аутизъм. Работим усърдно за това децата с аутизъм да получат шанса да израстнат независими и пълноценни възрастни хора. Създадохме център, в който децата  ползват ежедневна, интензивна терапия  и с тях работи екип от квалифицирани специалисти. Аутизмът нарушава умението на човека да общува и да се разбира с другите, а в следствие на това се затрудняват процесите на обучение и социализация, които често са съпътствани с поведенчески проблеми. Аутизмът е най-бързо нарастващото разстройство в развитието в целия свят. Преди 20 години диагностицираните с аутизъм деца са били 5 на 10000. Към момента те са 1 на 88 и  броят им продължава да расте. Аутизмът засяга деца от всички етнически и социални групи, във всички краища по света. С адекватна подкрепа и напътствия детето с аутизъм има шанса да израстне успешен и самостоятелен възрастен човек. Без подкрепа шансовете му са минимални. В България няма сертифицирани специалисти по наложилите се в света успешни програми за работа с деца от аутистичния спектър, а терапията е основното средство за въздействие при тези деца. 

 В сърцето на нашата история стои Мина Ламбовски – майка на дете с аутизъм, първият човек в България, заговорил за биохимичния подход към аутизма. В началото на 2009 г. тя създава център “Тацитус”, за да сподели дългогодишния си опит в борбата с аутизма - опит натрупан в специализирано образование и обучение, и в търсене на отговори по целия свят. С времето „Тацитус” се превърна в притегателен център за мотивирани родители и специалисти. Постигнатите успехи с децата бяха вдъхновяващи и ни показаха, че само заедно можем да постигнем и невъзможното. Центърът съществува благодарение на таксите, дарения, доброволния труд и взаимопомощ,  родителите и специалистите. Специалистите от Център “Тацитус” са единствените в България, които се обучават от сертифицирани международни организации. Така придобиват квалификация да практикуват наложени в света програми, разработени специално за деца с аутизъм /PECS, TEACCH, FLOORTIME, MONTESSORI (3 -6 год.), TOMATIS, ABA/. Градим познание и го предаваме на родителите и специалистите, работещи с деца с аутизъм. Резултатите при децата са забележителни!  Учим ги на самостоятелност, как да общуват и да изразяват нуждите си по разбираем за околните начин. Помагаме им да подобрят познавателните си способности. Успяваме успешно да ги интегрираме в масови учебни заведения!

В центъра се полагат грижи и за  деца, чиито родители нямат възможност да плащат такса, която е практически недостъпна за възможностите на много семейства: 20-30лв./час. С Вашето дарение ще им помогнете да имат пълноценно бъдеще! 

Новини и коментари

Основна снимка
Мина Ламбовски
Дарения
 1  лв.

Целева сума
 500  лв.
Край на кампанията
30.09.2015
Дарители
1

Категория на кампанията : Деца и възрастни с увреждания

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с аутизъм "Тацитус"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  1  лв.

Инициатор

Основна снимка
Мина Ламбовски

QR Code на кампанията

Още едно парче надежда в пъзела на аутизма - Платформата
Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта