Всички кампании

Oceanic Campaign / Океанис: дарителската кампания


На български по-долу/Bulgarian text below

We, Dian, Vlado and Ivo, three Bulgarians, united by their passion for sailing and challenges, decided to cross the Atlantic in competition at the end of this year aboard the sailing boat Oceanic.

We dedicate this trial of ours to the cause of education and professional orientation support of needy children in Northwest Bulgaria. This is a region of our country, which unfortunately has been experiencing an economic downturn and demographic decline in the last 20-30 years.

This cause is very close to our hearts and in recent years we have realized a number of projects aimed at supporting kindergartens, schools and socially disadvantaged adults, as well as various initiatives to lift the spirit and improve the social life of local people.

We believe that the future of the region depends on the education of today's children and we dedicate our annual cross-ocean challenge to it.

 

Ние - Диан, Владо и Иво, трима българи, обединени от страстта си към ветроходство и предизвикателства, решихме да прекосим състезателно Атлантика в края на тази година, на борда на ветроходна лодка Океанис.

Посвещаваме това наше изпитание на каузата за подкрепа на образованието и професионалната ориентация на нуждаещи се деца в Северозападна България. Това е един район на страната ни, който за съжаление в последните 20-30 години изживява икономически упадък и демографски спад.

Тази кауза е много близка до сърцата и през последните години ние самите осъществихме немалко проекти, насочени към подпомагане на детски градини, училища и социално слаби възрастни хора, както и разнообразни инициативи за повдигане на духа и подобряване социалния живот на местните жители.

Вярваме, че бъдещето на региона зависи от образованието на днешните деца и му посвещаваме тазгодишното ни презокеанско предизвикателство.

Новини и коментари

Основна снимка
Борислава Соколова
Дарения
 18,730  лв.

Целева сума
 100,000  лв.
Край на кампанията
13.12.2018
Дарители
8

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация BCause в помощ на благотворителността

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
служители Агросантино и Агросантия  630  лв.
Анонимен дарител  5,000  лв.
Ivan Petev  400  лв.
семейство Петрови  500  лв.
Анонимен дарител  10,000  лв.

Инициатор

Основна снимка
Борислава Соколова

QR Code на кампанията

Oceanic Campaign / Океанис: дарителската кампания - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта