Всички кампании

Genius Sports подкрепя крзисния център на Фондация ПУЛС


Кризисния център на Фондация "П.У.Л.С." ежегодно осигурява подслон и закрила на над 50 жени и деца, пострадали от насилие. 

В сградата на организацията над 300 човека намират професионална помощ и подкрепа. 

Потърсилите помощ получават безплатна психологическа, юридическа и социална подкрепа, а при необходимост и подпомагане с хранителни, хигиенни и други продукти. 

Организацията ни осигурява базисните нужди на пострадалите от насилие благодарение на частично финансиране от държавно делегиран бюджет и дарители. 

През тази година се налага да подменим външните парапети в кризисния център и консултативната програма. Парапетите не са с достатъчна височина, на места вече има счупени и нестабилни елементи, което създава рискове. Настоящите парапети не са подменяни повече от 10 години и вече е наложително да се сменят. 

Прогнозната стойност на новите метални парапети, които отговарят на изискванията ни за качество и сигурност е над 30 000 лева. За част от сумата вече успяхме да намерим дарител. 

Планираме да използваме идващите топли дни, които ще са подходящи за такъв тип ремонтни и облагородяващи дейности. 

Помогнете ни да осигурим безопасна и сигурна среда на хората, които намират подслон и закрила в центъра на Фондация "П.У.Л.С."

Новини и коментари

Основна снимка
Genius Sports
Дарения
 400  лв.

Целева сума
 5,000  лв.
Край на кампанията
31.05.2024
Дарители
3

Категория на кампанията : Човешки права

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация П.У.Л.С.

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Джиниъс Спортс  370  лв.
Nikolai Baev  20  лв.
Анонимен дарител  10  лв.

Инициатор

Основна снимка
Genius Sports

QR Code на кампанията

Genius Sports подкрепя крзисния център на Фондация ПУЛС  - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта