Всички кампании

Защитено пространство 'Детство без насилие'


По повод Международния ден на жената – 8 март сдружение „Жените на Казанлък“ стартираме дарителска кампания за обзавеждане и заплащане труда на специалисти в Защитено пространство „Детство без насилие“ към Центъра за превенция на насилието над жени и деца в Казанлък. Средствата ще използваме за закупуване на климатик, преградна стена, работни маси, столове, барбарони, килим, таблет канцеларски материали и пособия, хонорар на психолог и социален работник.

Защитеното пространство ще се използва за работа с децата на Казанлък, които са преживели домашно насилие, били са свидетели на различни форми на насилие в семействата си, както и са преживели агресия в училище.

Само през 2023 г., ние от сдружението работихме със 17 деца, както и с 308 ученици от различни класове от местни училища. Тъй като броят на децата, които имат нужда от нашата психологическа помощ и подкрепа нарасна, а помещението, с което разполагаме и използвахме досега не е пригодено за ефективна работа, интерактивни игри и занимания, се налага да обособим и оборудваме отделно място с капацитет до 25 деца и за групови занимания.

В новото Защитено пространство специализиран екип от психолог и социален работник ще продължат да оказват психологическа подкрепа за преодоляване последиците от преживяното насилие. Децата получават усещане за сигурност, защитеност и споделена емоционална близост, които им помагат да излязат от кръга на насилието в живота си.

Всяко дете има право на защита от всички форми на насилие. Всяко дете има нужда от своята спасителна мечта, има нужда да се почувства значимо, без тревоги и стрес. Всяко дете има нужда да расте свободно, защитено и сигурно.

Нека върнем усмивките на тези деца! Подкрепете децата на Казанлък да имат щастливо детство!

Новини и коментари

Основна снимка
Стела Кехайова
Дарения
 2,351  лв.

Целева сума
 10,000  лв.
Край на кампанията
27.04.2024
Дарители
8

Категория на кампанията : Деца в риск

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение 'Жените на Казанлък'

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Magdalena  50  лв.
Гергана Павлова  16  лв.
Светлозар Стефанов  2,000  лв.
Анонимен дарител  200  лв.
Мария  30  лв.

Инициатор

Основна снимка
Стела Кехайова

QR Code на кампанията

Защитено пространство 'Детство без насилие' - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта