Всички кампании

MiNDS подкрепя 'Спасителен център за диви животни'


Спасителен център за диви животни на Федерация „Зелени Балкани“ е единствената в България специализирана болница за лечение, рехабилитация и връщане в природата на пострадали диви животни.

Центърът е създаден в периода 1990–1994 г. от активисти на “Зелени Балкани”. По-късно е обявен и официално за спасителен център съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Основните дейности на Центъра са:

  • лечение и възстановяване на бедстващи животни от редки видове и връщането им в природата;
  • размножаване на редки хищни птици с трайни увреждания, които не могат да бъдат върнати в природата;
  • развитие на програми за реинтродукция и подпомагане на популациите на следните видове: брадат лешояд, царски орел, черен лешояд, ловен сокол и белошипа ветрушка;
  • осигуряване на материална база за приютяване на конфискувани редки животни от дивата фауна, обект на незаконна търговия;образователни дейности и екологични младежки програми.
  • Спасителният център разполага с оборудвана амбулатория, помещения за реанимация, рехабилитация, карантинно и различни по размер клетки за отглеждане и разлитане с обща площ 6 800 кв.м.

За какво са нужни средства?

Основна задача на Центъра е лечението на бедстващи диви животни. За него средно месечно са нужни 2 000 лева. Това са разходи за лекарства, консумативи за клиниката - бинтове, марли, игли, спринцовки, специализирана храна за дивите пациенти на Центъра, ръкавици за персонала, оборудване, гориво за транспортирането на болните животни.

Новини и коментари

Основна снимка
MiNDS
Дарения
 3,310  лв.

Целева сума
 1,000  лв.
Край на кампанията
31.12.2023
Дарители
3

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Зелени Балкани

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
MiNDS  1,260  лв.
Боян Александров  50  лв.
MiNDS  2,000  лв.

Инициатор

Основна снимка
MiNDS

QR Code на кампанията

MiNDS подкрепя 'Спасителен център за диви животни' - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта