Всички кампании

Дарете технология, дарете бъдеще - лаптопи за деца без родители


Набираме средства за закупуване на лаптопи за децата и младежите, настанени в Преходните жилища в кв. Горна баня в София.

Двете преходни жилища са центрове за настаняване от семеен тип към Столична община. Четиринадесет деца и младежи на възраст от 16 до 18 годишна възраст живеят в двете жилища за алтернативна грижа - Преходно жилище "Неофит Рилски" и Преходно жилище "Захари Стоянов", тъй като растат без родителска грижа. Те всички учат, а някои и работят допълнително.

Тези младежи са изправени пред редица предизвикателства. Една от основните им нужди е възможността да имат достъп до информация и образователни ресурси. Лаптопите са полезен инструмент, който може да им осигури достъп до интернет, образователни материали и онлайн обучения. Това е особено важно, тъй като образованието им играе решаваща роля за бъдещата им самостоятелност и интеграция в обществото.

Столична община е осигурила много добри битови условия за децата, но няма достатъчно ресурс за закупуване на електронни устройства за училищна подготовка и общи умения.

Ние подкрепяме децата в личностното им израстване и през различни кампании правим детството им цветно и споделено. Това, което вършим за децата и младежите от Горна баня можете да видите тук.

Искаме да съберем 5600 (пет хиляди и шестстотин) лева за закупуване на десет броя лаптопи. 

Правим тази кампания за преносими компютри, тъй като се надяваме, че при закупуването ще постигнем отстъпка на база на количеството на лаптопите.

С 5600 лева ще закупим преносимите компютри и ще покрием таксите за набиране на средствата (за платформите, които използваме), спонсорирано популяризиране на дарителската кампания и работата по организиране и провеждане на кампанията от нашия екип.

Ще зарадваме дарителите със снимки и благодарности от децата и младежите, както и по традиция ще направим подробен отчет на изразходваните средства. На нашата страница можете да следите всичко, което правим като подкрепа за споменатите деца в нужда: https://generation-program.com/ За да следите изпълнението на кампанията и за да научавате своевременно за нашите нови инициативи, последвайте нашите страници във facebook и instagram.

С тази кампания фондация "Програма генерация" се включва в Световното движение за празнуване на щедростта ЩедрияВторник 2023

gt logo 2022 01

Помогнете ни, за да помогнем!

 

 

Новини и коментари

Основна снимка
Катерина Мечева
Дарения
 1,605  лв.

Целева сума
 5,600  лв.
Край на кампанията
29.12.2023
Дарители
5

Категория на кампанията : Деца и младежи от институции

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: фондация 'Програма Генерация'

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
АСБИС България ЕООД  1,000  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  5  лв.
Анонимен дарител  300  лв.
Анонимен дарител  200  лв.

Инициатор

Основна снимка
Катерина Мечева

QR Code на кампанията

Дарете технология, дарете бъдеще - лаптопи за деца без родители - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта