Всички кампании

Подкрепете бъдещия български шампион във Формула 1


English below:

Никола Цолов е млад и талантлив пилот, който жъне успехи в шампионатите в Европа и си проправя път към мечтата си - да бъде първият български пилот във Формула 1.

Само на 16 г., той се състезава във Формула 3, което го прави първия българин достигнал до това ниво в историята на моторните спортове в България. Постиженията на Никола Цолов не спират дотук, в биографията му можем да запишем още успехи, а именно:

  • Шампион на Испанската Формула 4 за 2022 година, където записа 13 победи, 18 подиума и 17 най-бързи обиколки от 21 старта и събра рекордните 400 точки.(https://www.youtube.com/watch?si=YjWQeSRygv8Vqqr7&v=FGKWMjSBC0s&feature=youtu.be)
  • Първият, избран да бъде подкрепян в кариерата си от А14 Maganement, новосформиранатамениджърска компания на легендата във Формула 1 Фернандо Алонсо.
  • Третият най-млад пилот в света, който отбелязва точки във Формула 3 в дебютния си сезон.
  •  Един от осемте пилота селекционирани в Академията на Алпин.

През 2023 година Никола Цолов направи огромен скок в кариерата си, като дебютира във Формула 3. Сезонът беше труден, а това, дали имаш опит или не, прави огромна разлика. Въпреки това, той отбеляза точки и две влизания в Топ 10, в последните състезания.

През 2024 година Никола ще добави още една година като член във Формула 3, в актива си, като амбициите му са насочени към това да заеме челните позиции в шампионата на FIA. Едно от основните предизвикателства пред него е събирането на достатъчно средства, за да може да продължи да представя на световно ниво себе си, страната ни и да преследва голямата си мечта - да бъде първия български пилот във Формула 1.

Парите са необходими за:

  • Екипировка
  • Обучения и практически сесии
  • Такси и разходи за всяко състезание

Кариерата и пътят на Никола е финансиран от семейството му, което влага всичките си средства, усилия и време зад него и търси различни спонсори. Спонсорите вече допринасят значителна сума, но тя е недостатъчна, за да се осигури мястото на Никола в решетката на Формула 3, през 2024 г. Тъй като много хора се интересуват как могат да помогнат финансово със сума, която е посилна за тях, Никола и семейството му решиха, че е време да дадем шанс на всички приятели, фенове, съмишленици, любители на моторните спортове и на амбициозните, целеустремени млади хора да го подкрепят с тази кампания. Необходими са още поне 100 000 евро, които вярваме, че ще успеем да съберем, следвайки българската поговорка „Капка по капка – вир става“.

Всяка набрана сума ще бъде инвестирана в състезателната кариера на Никола Цолов.

Победите на Никола ще са и Ваши победи, защото и Вие ще допринесете за тях!

Nikola Tsolov is a young and talented pilot who is achieving success in European championships and paving his way towards his dream - to become the first Bulgarian pilot in Formula 1.
At just 16 years old, he competes in Formula 3, making him the first Bulgarian to reach this level in the history of motorsports in Bulgaria. Nikola Tsolov's achievements don't stop here; in his biography, we can also note the following successes:
• Champion of the Spanish Formula 4 in 2022, where he achieved 13 victories, 18 podiums, and 17 fastest laps out of 21 starts, accumulating a record-breaking 400 points.

(https://www.youtube.com/watch?si=YjWQeSRygv8Vqqr7&v=FGKWMjSBC0s&feature=youtu.be)
• The first chosen to be supported in his career by A14 Management, the newly formed management company of Formula 1 legend Fernando Alonso.
• The third youngest pilot in the world to score points in Formula 3 in his debut season. In 2023, Nikola Tsolov made a significant leap in his career, debuting in Formula 3. The season was challenging, and whether you have experience or not makes a huge difference. Nevertheless, he scored points and had two entries in the Top 10 in the last races.
• One of the eight pilots selected in the Alpine Academy.

In 2024, Nikola will add another year as a member of Formula 3, with his ambitions directed towards securing top positions in the FIA championship. One of the main challenges ahead of him is raising enough funds to continue representing himself and our country on a global level, pursuing his big dream of becoming the first Bulgarian pilot in Formula 1.
The money is needed for:
• Equipment
• Training and practical sessions
• Fees and expenses for each race
Nikola's career and journey are funded by his family, which invests all their resources, efforts, and time behind him while seeking different sponsors. Sponsors already contribute a significant amount, but it is insufficient to secure Nikola's place on the Formula 3 grid in 2024. Since many people are interested in how they can financially support with an amount that is manageable for them, Nikola and his family have decided to give all friends, fans, like-minded individuals, motorsports enthusiasts, and ambitious, goal-oriented young people a chance to support him through this campaign. At least 100,000 euros are needed, and we believe we can gather this amount, following the Bulgarian proverb, "Drop by drop - a river is formed."
Every amount raised will be invested in Nikola Tsolov's racing career.
Nikola's victories will be your victories because you will contribute to them!

Новини и коментари

Основна снимка
Никола Цолов
Дарения
 148,194  лв.

Целева сума
 196,000  лв.
Край на кампанията
01.03.2024
Дарители
838

Категория на кампанията : Спорт

Правен статут: Физическо лице

Даренията ще получи: Никола Цолов

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  39  лв.
Виолета Костова  500  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Гергана Илиева  50  лв.
Любен Емануилов  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
Никола Цолов

QR Code на кампанията

Подкрепете бъдещия български шампион във Формула 1 - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта