Всички кампании

Овластяване на жени и постигане на икономическа независимост


English below:

Средства в подкрепа на Фондация „Emproove” и Фондация „За Доброто“.Събраните средства ще бъдат разделени по равно между двете фондации, чиято работа Pluxee Bulgaria подкрепя вече една година, като част от локалните ни активности под патронажа на Stop Hunger (нашата уникална глобална благотворителна кауза).

С тях двете фондации ще помогнат на жени, преживели насилие, и бежанки, избягали със семействата си от войната в Украйна, да се адаптират към работния пазар и да постигнат своята икономическа независимост.

Благодарим за подкрепата!

Women empowerment and economic independence

Funds in support of the 'Emproove Foundation' and 'Za Dobroto Foundation'.The funds raised will be divided equally between the two foundations, whose work Pluxee Bulgaria has been supporting for a year now, as part of our local activities under the patronage of Stop Hunger (our unique philanthropic cause).With these funds, the two foundations will help women survivors of violence and refugees who fled with their families from the war in Ukraine to adapt to the labour market and achieve economic independence.

Thank you for your support!

Новини и коментари

Основна снимка
Pluxee Bulgaria
Дарения
 5,910  лв.

Целева сума
 5,000  лв.
Край на кампанията
30.12.2024
Дарители
3

Категория на кампанията : Човешки права

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация За Доброто и Фондация Emprove

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Playtech  5,600  лв.
Тита-ФР ЕООД  110  лв.
Анонимен дарител  200  лв.

Инициатор

Основна снимка
Pluxee Bulgaria

QR Code на кампанията

Овластяване на жени и постигане на икономическа независимост - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта