Всички кампании

Библиотека за тийнейджъри във Враца


Нашата цел е да създадем библиотека, предназначена само за тийнейджъри, с приятна, безопасна и подкрепяща среда, в която младите хора да прекарват свободното си време по смислен и ползотворен начин.

Ако нашият проект бъде успешен, тийнейджърите ще имат безплатен достъп до съвременни технологии в подкрепа на тяхното образование и лично развитие, както и до качествени ресурси за извънкласно учене в съответствие с техните интереси и желания.

Ще бъдат обособени следните зони: 1. Зона „Млад автор” – академия по творческо писане и читателски клуб. 2. Зона „Hi-tech teen” за изграждане на дигитални умения на младежите, запознаване с основите на програмирането, основни правила за безопасен интернет. и 3. Зона „Тhe lab” („Фабриката”).

В рамките на тази кампания си поставяме за цел да наберем 3110 лева - достътъчни за закупуване на индивидуални Ардуино комплекти за всеки младеж и допълнителни части, сензори и други необходими за обордуване на Фабриката.

Ако вярвате, че всеки младеж в България има право на равни възможности за достъп до знание, технологии и лично развитие, подкрепете нашата кауза. Инвестирайте в обществените библиотеки - инвестирайте в Бъдещето на България!

Основна снимка
Фондация Глобални библиотеки - България
Дарения
 420  лв.

Целева сума
 3,110  лв.
Край на кампанията
31.01.2018
Дарители
6

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация Глобални библиотеки - България

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Мирослава Бончева  240  лв.
Анонимен дарител  10  лв.
Мария Дончева  100  лв.
Ирина Иванова  50  лв.
Анонимен дарител  20  лв.

QR Code на кампанията

Библиотека за тийнейджъри във Враца - Платформата
Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!