Всички кампании

Лаптопи за деца без родители


Набираме средства за закупуване на лаптопи за децата и младежите, настанени в Преходните жилища в кв. Горна баня в София.

Две преходни жилища се намират в София, кв. Горна баня. Преходните жилища са центрове за настаняване от семеен тип към Столична община. Четиринадесет деца и младежи на възраст от 16 до 18 годишна възраст живеят в двете жилища за алтернативна грижа - Преходно жилище "Неофит Рилски" и Преходно жилище "Захари Стоянов", тъй като растат без родителска грижа. Те всички учат, а някои и работят допълнително. 

Тези младежи са изправени пред редица предизвикателства и потребности. Една от основните им нужди е възможността да имат достъп до информация и образователни ресурси. Лаптопите са полезен инструмент, който може да им осигури достъп до интернет, образователни материали и онлайн обучения. Това е особено важно, тъй като образованието им играе решаваща роля за бъдещата им самостоятелност и интеграция в обществото.

Лаптопите предоставят на младежите в преходните жилища възможността да развиват компютърни умения и да придобиват нови знания. Те могат да използват лаптопите за изучаване на езици, програмиране, изработка на резюмета и търсене на работа. Чрез достъпа до информация и онлайн ресурси, младежите могат да се обучават по свои интереси и да разширяват своите хобита.

Столична община е осигурила много добри битови условия за децата, но няма достатъчно ресурс за закупуване на електронни устройства за училищна подготовка и общи умения.

Ние подкрепяме децата в личностното им израстване и през различни кампании правим детството им цветно и споделено. Това, което вършим за децата и младежите от Горна баня можете да видите тук.

Искаме да съберем 6850 (шест хиляди осемстотин и петдесет) лева за закупуване на десет броя лаптопи. Лаптопите ще покрият нуждите както следва: един лаптоп по-висок клас за едно момче от дома, което навлиза в света на програмирането. Един лаптоп за работата на персонала на дома. Още пет от лаптопите ще бъдат предоставени на децата от Преходните жилища за обучение и придобиване на общи компютърни умения.

Два лаптопа ще бъдат предоставени на децата от социално слабо семейство от село Реброво. Майката на децата е починала на скоро и бащата остава вдовец с три деца - момчета на 4 и 13 години и момиче на 16 години. Бащата има заболяване и не може да работи. Семейството се издържа от социални помощи и дарения. Ние подпомагаме семейството с дрехи и обувки за децата. Любим наш ангажимент е да водим децата в София на театър и кино, на пица и сладолед. С нашата подкрепа за семейството можете да се запознаете тук

Последният лаптоп ще остане за ползване от екипа на нашата организация за извършване на нашите благотворителни дейности. И така, общо 10 броя лаптопи.

Правим обособена кампания за преносими компютри за различни нужди, тъй като се надяваме, при закупуването да постигнем отстъпка на база на количеството на лаптопите.

С 6850 лева ще закупим преносимите компютри и ще покрием таксите за набиране на средствата (за платформите, които използваме), популяризиране на дарителската кампания (фейсбук и инстаграм платено съдържание) и работата по организиране и провеждане на кампанията от нашия екип.

Ще зарадваме дарителите със снимки и благодарности от децата и младежите, както и по традиция ще направим подробен отчет на изразходваните средства.

На нашата страница можете да следите всичко, което правим като подкрепа за споменатите деца в нужда: https://generation-program.com/ 

За да следите изпълнението на кампанията и за да научавате за нашите нови инициативи, последвайте нашите страници във facebook и instagram.

Помогнете ни, за да помогнем!

Новини и коментари

Основна снимка
Катерина Мечева
Дарения
 1,128  лв.

Целева сума
 6,850  лв.
Край на кампанията
29.07.2023
Дарители
14

Категория на кампанията : Деца и младежи от институции

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация 'Фабрика за анализи и решения'

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  300  лв.
M  20  лв.
Ина Найденова  50  лв.
Анонимен дарител  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
Катерина Мечева

QR Code на кампанията

Лаптопи за деца без родители - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта