Всички кампании

Готварски терапевтични работилници за хора с увреждания


Готви с мен

От градината до кухнята

Готварски терапевтични работилници за хора с увреждания

 

Заниманията по готварство са част от програмата по трудотерапия в нашите центрове за хора с интелектуални увреждания. Те помагат за създаване на трудови навици и умения за грижа за дома. Чрез тях младите хора, за които се грижим, придобиват самочувствие и се учат да бъдат по-самостоятелни - да избират сами продукти, да режат, месят и пекат, да съставят седмично меню.

Настоящата кампания има за цел да осигури 12 работилници за приготвяне на различни ястия. В допълнение, през последните няколко години, с помощта на нашите служители, започнахме да отглеждаме в двора домашни зеленчуци и билки, които използваме за салати и туршии и като подправки за приготвяните гозби.

6000 лева ще подкрепят работата на нашите трудотерапевти и ще осигурят материали за засаждане и поддръжка на градината, както и продукти за готварските ателиета.

 


EN

Cook with me

From the garden to the kitchenCooking therapy workshops for people with disabilities

 

Cooking classes are part of the occupational therapy program at our centers for people with intellectual disabilities. They help create work habits and home care skills. Through them, the young people we care for gain self-confidence and learn to be more independent - to choose their own products, to cut, knead and bake, and to put together a weekly menu.

This campaign aims to provide 12 workshops to prepare different meals. In addition, over the last few years, with the help of our staff, we have started to grow home-grown vegetables and herbs in the courtyard, which we use for salads and pickles and as seasonings for the dishes we prepare.

The 6000 BGN will support the work of our occupational therapists and provide materials for planting and maintaining the garden, as well as products for the cooking 12 workshops.

Новини и коментари

Основна снимка
Ива Хаджийска
Дарения
 10  лв.

Целева сума
 6,000  лв.
Край на кампанията
29.04.2023
Дарители
1

Категория на кампанията : Деца и възрастни с увреждания

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "Сийдър"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Георги Цаков  10  лв.

Инициатор

Основна снимка
Ива Хаджийска

QR Code на кампанията

Готварски терапевтични работилници за хора с увреждания - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта