Всички кампании

Помогнете на деца да излязат от кръга на бедността и да се развиват!Фондация КОНКОРДИЯ България от 14 години подкрепя деца и младежи в изключително уязвимо положение: останали без дом, жертви на насилие, от изолирани семейства и общности, с риск от отпадане от образователната система, живеещи в бедност и глад, в невъзможност да си намерят работа.

Изпълняваме нашата мисия Децата и младежите водят достоен начин на живот, без риск от маргинализация като предоставяме подкрепа, според индивидуалните нужди на всеки: образователни и обучителни услуги; психологическа, медицинска и социална подкрепа; помощ в търсенето, намирането и задържането на работното място; подслон, храна и дрехи.

Стремим се да помагаме на уязвимите за да се превърнат в здрави и пълноценни възрастни, които да разрушат моделите на бедност. Работим и с цели семейства и общности по начин, който да намали възможните рискове за тях и да увеличи способността им да водят спокоен и успешен начин на живот.

Годишно подкрепяме повече от 2000 деца, младежи и семейства. Предоставяме повече от 170 000 часа социална, здравна, педагогическа, психологическа и образователна подкрепа.

Ходим там, където другите не ходят!

Вярваме, че семето, което засяваме, един ден ще покълне!

Подкрепете нашата мисия!
С вашето дарение ще стигнем до повече деца в нужда, на които да помогнем да разгърнат потенциала си и да се развиват!

Новини и коментари

Основна снимка
Зорница Симеонова
Дарения
 1,858  лв.

Целева сума
 20,000  лв.
Край на кампанията
31.12.2023
Дарители
7

Категория на кампанията : Деца в риск

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация КОНКОРДИЯ България

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Iskren Ivanov  100  лв.
Търговска гимназия- Бургас  1,300  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Елица Иванова  100  лв.
Жеко Милев  100  лв.

Инициатор

Основна снимка
Зорница Симеонова

QR Code на кампанията

Помогнете на деца да излязат от кръга на бедността и да се развиват! - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта