Всички кампании

CHAOS подкрепя Фондация Проект Северозапад/CHAOS supports The Northwest Project Foundation


For English, please scrow below:

Фондация Проект Северозапад работи на територията на област Враца вече повече от 6 години. За това време успяхме да изградим патронажна кухня, услуги за помощ в дома и подкрепа за възрастните хора от повече от 17 села. За този период сме подкрепили по различни начини повече от 500 души. 

Работим с лица с интелектуални затруднения, настанени в институция, като за тях създадохме терапевтична работилница, в която имат възможност да усвояват различни умения. Работим с децата на община Мездра по развитие на дарителски умения. 

В средата на 2022 се наложи по икономически причини да затворим патронажната кухня, което надяваме се е временно. Въпреки това, ние продължаваме да се грижим за възрастните хора, изпаднали в нужда като организираме раздаване на трайни хранителни продукти за тези, които трудно посрещат кризата. През месец октомври с дарителска подкрепа успяхме да осигурим подкрепа за 45 възрастни и болни хора от 4 села. Нуждаем се от подкрепа за ежемесечно закупуване на хранителни продукти, пакетиране и доставяне до възрастни хора в крайна нужда и хора с трайни увреждания от 17 села и за организиране на медицински прегледи през април – май 2023. 

https://www.facebook.com/SeverozapadProject/videos/322157220117729

https://bnt.bg/news/dobrite-istorii-uchenici-ot-mezdra-sabraha-3000-lv-za-blagotvoritelna-kauza-v324789-308215news.html?fbclid=IwAR36Oa7a4NkpHZ-DvqIYZaTBBGTXNOB0E3BmYwP49uO9ktnz9TtIyxeao5w

https://us4bg.org/our-stories/exploring-the-bulgarian-northwest-through-yana-rupevas-eyes/?fbclid=IwAR3no6YHgMlfmav72HUbY3i3ldsqUxfSvXSfW8iaLLzJXunR4LPTlQp1YFE

www.severozapad.net

https://www.facebook.com/SeverozapadProject 

 The Northwest Project Foundation  has been working on the territory of the Vratsa region for more than 6 years. During this time, we managed to build a patronage kitchen, home help services, and support for the elderly in more than 17 villages. We have supported more than 500 people in different ways during this period. We work with people with intellectual disabilities who are institutionalized, and for them, we have created a therapeutic worker where they have the opportunity to learn different skills. We work with the children of the Mezdra municipality to develop donation skills. 

In mid-2022 we were forced by economic reasons to close the patronage kitchen, which we hope is temporary. However, we continue to care for the elderly in need by organizing the distribution of durable food products for those who are struggling to cope with the crisis. In October, with donor support, we were able to provide support for 45 elderly and sick people from 4 villages. We need support for the monthly purchase of food products, packaging, and delivery to elderly people in extreme need and people with permanent disabilities from 17 villages and to organize medical examinations in April - May 2023.  

Новини и коментари

Основна снимка
CHAOS
Дарения
 2,500  лв.

Целева сума
 3,000  лв.
Край на кампанията
04.01.2023
Дарители
17

Категория на кампанията : Трета възраст

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация Проект Северозапад

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  70  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  63  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
CHAOS

QR Code на кампанията

CHAOS подкрепя Фондация Проект Северозапад/CHAOS supports The Northwest Project Foundation  - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта