Всички кампании

Асоциация И нас ни има


Да поддържаме устойчивото фунциониране на изграденият от нас  Дневен център в гр. София, в който  се провежда ежедневно социална интеграция и рехабилитация, трудова, музикална, арттерапия, образование и спорт, съобразени със специалните и индивидуални нужди на млади хора с увреждания, без откъсване от семейната среда, съгласно изискванията на европейската общност.

Новини и коментари

Основна снимка
Анжела Илиева
Дарения
 0  лв.

Целева сума
 10,000  лв.
Край на кампанията
31.12.2015
Дарители
0

Категория на кампанията : Деца и възрастни с увреждания

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Асоциация "И нас ни има"
Не са получени дарения за тази кампания.
Станете първия дарител за тази кампания

Инициатор

Основна снимка
Анжела Илиева

QR Code на кампанията

Асоциация И нас ни има - Платформата
Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта