Всички кампании

CHAOS подкрепя Фондация П.У.Л.С/Chaos supports PULSE Foundation


For English, please scrow below

Фондация “П.У.Л.С.” повече от 20 години оказва помощ и подкрепа на пострадали от насилие и/или трафик на хора. Екип от психолози, социални работници, адвокати и други специалисти оказват денонощна подкрепа на пострадалите в кризисен център, гореща телефонна линия и консултативна програма. 

Ежегодно Фондация “П.У.Л.С.” подкрепя над 300 жени, деца и мъже, пострадали или в риск от насилие и/или трафик на хора. Ежемесечно организацията помага на около 100 жени, деца и мъже. Кризисният център годишно предоставя подслон на над 50 човека, пострадали от насилие, които спешно се нуждаят от закрила. През 2021 г. е разкрито и първото в страната Преходно жилище за хора, пострадали от насилие. Кризисният център за временно настаняване често е единствената надежда на пострадалите да избягат от насилието и да получат възможност за нов живот без унижения, страх и тормоз. Той предоставя защитено пространство, в което жертвите се чувстват приети и разбрани, а тяхното страдание е уважено. Това е място, където жените и техните деца получават сигурност, защита и възможност за възстановяване. 

https://www.youtube.com/watch?v=BELiQ6VHVTY

https://www.youtube.com/watch?v=JPUEC1Mg0xM

Репортаж по БТВ за каузата

Репортаж на Нова телевиия

www.pulsfoundation.org 

For more than 20 years, the PULSE Foundation has provided assistance and support to victims of violence and/or human trafficking. A team of social workers, lawyers and other specialists provide round-the-clock support to victims in a crisis center, hotline and counseling program. Every year, the PULSE Foundation supports more than 300 women, children and men who have suffered or are at risk of violence and/or human trafficking. Every month, the organization helps about 100 women, children, and men. Our crisis center annually provides shelter to more than 50 people who have suffered from violence and who urgently need protection. In 2021, we opened the first transitional housing in our country for people who have suffered from violence. The crisis center for temporary accommodation is often the only hope for dozens of victims to escape from violence and get a chance for a new life without humiliation, fear, beatings and harassment. It provides a safe space where victims feel accepted and understood and theirsuffering is respected. This is where women and their children find safety, protection and opportunity for recovery. 

Новини и коментари

Основна снимка
CHAOS
Дарения
 2,300  лв.

Целева сума
 3,000  лв.
Край на кампанията
04.01.2023
Дарители
13

Категория на кампанията : Човешки права

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация ПУЛС

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  180  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  84  лв.
Елица Иванова  200  лв.
Анонимен дарител  20  лв.

Инициатор

Основна снимка
CHAOS

QR Code на кампанията

CHAOS подкрепя Фондация П.У.Л.С/Chaos supports PULSE Foundation - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта