Всички кампании

Подкрепете децата с аутизъм и хиперактивност за достъпен спорт!


Децата с аутизъм и хиперактивно поведение най-често имат проблем с общуването, което прави тяхното включване в обществото почти невъзможно. Те живеят в нашия свят, но по свой начин. 

30 деца, посещаващи Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца „Алтернатива“ в град Стара Загора се нуждаят от непрекъсната подкрепа и терапия, провеждана от квалифицирани специалисти, за да продължат да се развиват и да се увеличават шансовете им да имат нормално детство. За съжаление, не всеки вид терапия е достъпен за тях.

С настоящата кампанията се стремим да наберем 8 000 лв. за Програма по ерготерапия - спортни дейности, чрез които се компенсират трайно увредени функции. С всяко дете се работи индивидуално, след оценка какви точно са уврежданията. Спортът има изключително благотворно влияние върху децата – научават се да спазват правила, да си взаимодействат при груповите игри, да общуват. Средствата са необходими за хонорар за 6 месеца за продължаване на работата на ерготерапевта по специално разработена от него спортна програма. Ще осигурим специализирани спортни съоръжения на открито за тази програма.

Специалистът ерготерапевт работи с децата в Центъра от 6 месеца. За това кратко време постигна видими резултати. Децата станаха по-уверени в себе си, започнаха да общуват с по-малко притеснение. 

Ние от Гражданско сдружение „Алтернатива 55” над 15 години работим за развитие и социализиране на деца с аутизъм и хиперактивно поведение. Те се нуждаят от разбиране и системна подкрепа на обществото, за да преодолеят дефицитите в развитието си. Нашият досегашен опит доказва, че прилагането на специфични терапии подкрепя развитието и социализацията на децата от Центъра. В продължение на 5 години провеждахме терапия с конна езда и плуване, в резултат на което се подобри качеството на живот не само на децата, но и на техните родители. За 15 години почти 50 от нашите деца започнаха обучението си в масови училища.

Можете да подкрепите кампанията и с дарителски SMS с кодова дума DMS SPORT на номер 17 777 за трите мобилни оператора.

Тази организация е участник в проекта на Фондация BCause проект „Информиране, ангажиране, успех“ с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България" (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Основната цел на проекта е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

 

Новини и коментари

Основна снимка
Цвета Делчева
Дарения
 4,095  лв.

Целева сума
 8,000  лв.
Край на кампанията
02.01.2023
Дарители
27

Категория на кампанията : Деца и възрастни с увреждания

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Радка Дончева, Управител на ЦСРИ за деца „Алтернатива“ – Стара Загора

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  40  лв.
Диляна Господинова  50  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Иванка Петрова Рашева  100  лв.
Анонимен дарител  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
Цвета Делчева

QR Code на кампанията

Подкрепете децата с аутизъм и хиперактивност за достъпен спорт! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта