Всички кампании

SiteGround подкрепя хижа ЕХО


Всепризнато е, че край „Ехо" са едни от най-чудните и омайващи с невероятна красота и изумително величие кътчета и гледки в Национален парк „Централен Балкан“.   

Но „Ехо” е една от малкото хижи в България, останала без връзка с електро-енергийната мрежа, без надеждно целогодишно водоснабдяване, без път за МПС.

 Направеното за създаване и поддържане на по-добри условия за прием в хижата през последните години не е малко. Със средства, заделени от хижарите, СТПД „Академик“ и от дарения от университетски преподаватели и туристи от цялата страна функционира малка фотоволтаична електрозахранваща система, реконструирана е заземителната инсталация, доставени са всички необходими съоръжения и е предстоящо съществено за подобряване на водоснабдяването .     

Но на прага на зимата хижата се нуждае от подмяна на тяговите акумулатори и от още фотоволтаични панели, за което общо са необходими 8000 лв. Солидарно, хижари и дружество „Академик“, поемат своя дял в начинанието с доброволен труд и осигурени вече 3000 лв.     

Недостигащите 5000 лв. се надяваме да съберем с дарителска кампания, създадена и проведена с помощта на Фондация BCause.

Новини и коментари

Основна снимка
SiteGround
Дарения
 3,500  лв.

Целева сума
 3,500  лв.
Край на кампанията
21.12.2022
Дарители
22

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: СТПД "Акдадемик Русе"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  86  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  10  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Веско Николов  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
SiteGround

QR Code на кампанията

SiteGround подкрепя хижа ЕХО - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта