Всички кампании

Мечта на колела


Ние от сдружение „Дете и пространство“ управляваме Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Д-р Любомир Жупунов“ в Русе. При нас живеят 9 деца и младежи с увреждания, оставени от своите родители. Като всички деца, и те имат огромно желание да се движат, да играят и да изпитват нови емоции! Поради физическите си увреждания и невъзможността да ходят сами, децата се придвижват с инвалидни колички. За тях е от огромно значение да имат различни възможности за изява, разнообразие и за развитие.

Да бъдем заедно с нашите деца от Центъра означава да обичаме различния, защото всички сме уникални. Ние приемаме различието не като недостатък. Вярваме, че всеки човек е личност с достойнство и трябва да бъде ценен и уважаван, да има своя шанс да се развива, да се радва на живота и да достигне пълния си потенциал.

Искаме да разнообразим ежедневието и да стимулираме усещанията на нашите 9 деца и младежи с увреждания. Всички те излизат навън, посещават специализиран Дневен център, където други специалисти работят с тях за развиване на техния потенциал и умения. Но в къщата, в която живеят, имат двор, който не могат да използват, предвид тежките си увреждания – те са в инвалидни колички, което ограничава възможностите им за движение и нови усещания.

Всички деца и младежи с увреждания, за които се грижим, са слушали по време на музикалните занимания песничката „Седнала в градина под дърво Калина, люлка залюляла, песничка запяла: Аз се люлея и си пея“. И мечтаят:„И моята количка да полети“.

Решението, с което можем да ги подкрепим, е специална люлка за инвалидни колички. Люлеенето е една от най-любимите двигателни игри в детството, която развива динамичното равновесие и целия вестибуларен апарат. Люлеенето дава възможност на детето с ограничена моторика да възприема околния свят от различни гледни точки. То носи огромно удоволствие на детето, което сякаш лети.

Това е тяхната и нашата история. През нас децата и младежите предават своята емоция, желание и мечта. А чрез вас и вашата подкрепа ние бихме я осъществили.

Нека заедно да им дадем новите емоции и преживявания чрез закупуването на специална люлка за инвалидни колички!

Сдружение „Дете и пространство“ е неправителствена организация в обществена полза с 18 годишна история. Управляваме 9 социални услуги на територията на две общини – София и Русе.  През 2021 г. подкрепихме 266 деца и младежи с увреждания и предоставена денонощна грижа за 38 деца и младежи.

 

Можете да подкрепите кампанията и с дарителски SMS с кодова дума DMS KOLELA на номер 17 777 за трите мобилни оператора.

Тази организация е участник в проекта на Фондация BCause проект „Информиране, ангажиране, успех“ с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България" (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Основната цел на проекта е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

 

Новини и коментари

Основна снимка
Мила Ташкова
Дарения
 6,510  лв.

Целева сума
 6,000  лв.
Край на кампанията
30.12.2022
Дарители
19

Категория на кампанията : Деца и младежи от институции

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение "Дете и пространство"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Paysafe Bulgaria  4,000  лв.
Анонимен дарител  200  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Калоян Ангелов  150  лв.
Анонимен дарител  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
Мила Ташкова

QR Code на кампанията

Мечта на колела - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта