Всички кампании

Да помогнем на децата да усетят удоволствието от движението!


Дневен център за деца с увреждания "Милосърдие" към Русенска католическа организация "Каритас" работи с деца със специални нужди повече от 20 години. Децата, които посещават Центъра са 37 на брой с различни физически, психически и умствени затруднения. Разполагаме с добра материална база, оборудване на кабинети и зали за специализирана терапевтична работа със следните специалисти: кинезитерапевт, психолог, логопед, социален педагог, социален работник и арттерапевт.

От дългогодишната ни практика установяваме, че всички деца, които посещават Центъра, изпитват удоволствие от движението. За целта имаме желание да оборудваме специално пространство в Центъра с подходящи меки модули и настилка, за извършване на психомоторни занимания, които са  насочени към четири големи области от развитието на детето: връзката му със света и общуването; схемата на тялото; тонуса и моториката; времево-пространственото структуриране. По този начин децата със специални нужди ще опознаят по-добре тялото си, ще го почувстват и ще го овладеят такова каквото е.

Подкрепете децата, като дарите средства за закупуване на меки модули и настилка за обособяване на психомоторен кът, в който те ще се чувстват свободни да изразяват себе си по един неповторим за тях начин, а именно чрез движението!

 

Новини и коментари

Основна снимка
Теодора Герганова
Дарения
 1,693  лв.

Целева сума
 3,000  лв.
Край на кампанията
29.01.2023
Дарители
14

Категория на кампанията : Деца и възрастни с увреждания

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Русенска католическа организация "Каритас"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Жанет Георгиева  15  лв.
Екипът на OfficeRnD  300  лв.
Анонимен дарител  150  лв.
Наталия Петрова  10  лв.
Georgi Pavlov  300  лв.

Инициатор

Основна снимка
Теодора Герганова

QR Code на кампанията

Да помогнем на децата да усетят удоволствието от движението! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта