Всички кампании

Училищна подкрепа за деца в риск


Фондация "Дечица" работи с над 70 деца в риск, настанени в центрове от семеен тип.

Децата имат нужда от училищна подкрепа, за да могат да получат индивидуално внимание и знания. Част от тях имат трудности с материала заради пропуски в наученото до момента. Други искат да разберат повече по даден предмет. Всички са различни, а ние искаме да им помогнем чрез адекватна професионална подкрепа.

Търсим средства за осигуряване на хонорар на учител, който умее да оказва именно тази подкрепа съобразно нуждите на всяко конкретно дете. В занималнята ще участват 10 деца, а самата дейност ще се провежда в клубчето - нашето прекрасно и уютно място, където всеки се чувства добре.

Вярваме, че с ваша помощ ще се справим!

Новини и коментари

Основна снимка
Богдана Манова
Дарения
 6,188  лв.

Целева сума
 9,000  лв.
Край на кампанията
30.01.2023
Дарители
5

Категория на кампанията : Деца в риск

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: фондация "Дечица"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Jeffrey Lin  5  лв.
Paysafe Bulgaria  6,000  лв.
Aleksandar Todorov  25  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  108  лв.

Дар за дарители


Дарете 50 лв. и ще получите:

Общо 0 дара са осигурени.
Количеството е изчерпано.
 

Инициатор

Основна снимка
Богдана Манова

QR Code на кампанията

Училищна подкрепа за деца в риск - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта