Всички кампании

Защото в началото са децата...


Тази година сдружение „Прегърни ме“ реши да създаде клуб “Сърцето“ (заглавието е заимствано от стихотворение на поета Марин Бодаков, посветено на децата от ателие „Прегърни ме“), в който всеки може да се включи с парично дарение. Средствата ще бъдат разпределяни според конкретните нужди на всяко дете, отглеждано в едно от осемте ЦНСТ (Център за настаняване от семеен тип) на територията на град София и с. Дрен, Радомирско, с които екипът на сдружението поддържа връзка и осъществява различни творчески дейности в подкрепа на децата.

Програмата е насочена към “невидимите деца”, деца с изтощени сърца, чиито лица нямаме право да показваме, чиито имена не можем да ви споделим. Деца на разделени родители, деца, загубили своите родители, деца, отнети от своите родители. Деца, преминали през мрачните стаи на полицейските участъци и детска педагогическа стая.

Нарекохме ги “невидимите деца”, защото през по-голямата част от годината те са извън фокуса на обществото, растат забравени и често отхвърляни. 

Екипът на сдружение „Прегърни ме“ е в постоянна връзка с директорите на осем ЦНСТ-та. Този контакт и взаимно доверие ни дават достъп до навременна информация за липсите, за които най-често не достигат средства, а именно: обувки, дрехи, допълнителни учебни пособия (таблети, лаптопи и др. вид електронна техника, особено необходима през времето на онлайн обученията), обучителни курсове, частни уроци и др.) След обсъждане с директора на съответното ЦНСТ, средствата ще бъдат разпределяни според конкретните нужди на всяко едно дете, настанено в тези социални центрове.

Завършваме нашия призив за подкрепа със стихотворението „Сърцето“ на Марин Бодаков, което той посвети на децата от ателие „Прегърни ме“.

Какво остава
от рисунките, които не си дорисувал,
защото ръката е далеч от мечтата?
Какво остава от мечтата,
която си скъсал и после намачкал,
от приказката, която не си дописал?
Остава сърцето.
Твоето сърце.
В моето.

 

Можете да подкрепите кампанията и с дарителски SMS с текст DMS ATELIE на номер 17 777 за трите мобилни оператора


Повече за сдружение „Прегърни ме“ и неговата 17 годишна работа в подкрепа на младежи и деца, лишени от родителска грижа, можете да прочетете в сайта на адрес: https://pregarnime.org/

Новини и коментари

Основна снимка
Милена Нейова
Дарения
 770  лв.

Целева сума
 10,000  лв.
Край на кампанията
30.12.2022
Дарители
4

Категория на кампанията : Деца и младежи от институции

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: сдружение "Прегърни ме"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Люба Късова  200  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  500  лв.
Pepa Nikolaeva  50  лв.

Дар за дарители


Дарете 50 лв. и ще получите:
книга "Четири приказки" - двуезично
издание (български и английски) с
илюстрации на децата от ателие
"Прегърни ме"

Общо 100 дара са осигурени.
 

Инициатор

Основна снимка
Милена Нейова

QR Code на кампанията

Защото в началото са децата... - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта