Всички кампании

Да подкрепим родителите на деца с увреждания!


Отглеждането на дете с увреждане в развитието, нарушава целия обичаен ритъм на семейния живот. След изживения първоначален стрес, объркване, безпомощност и страх, след преминаване периода на взаимни обвинения и търсене на вина, през целия живот родителите на деца с увреждания ги съпътства хронична тъга и мъка.

Нашата идея е да подкрепим родителите на деца с увреждания в изграждане на правилна връзка с децата им, като организираме съвместни арт-занимания и и използваме като нов елемент пясъчна терапия. В процеса на съвместните занимания ще се наблюдават естествените им реакции. Рисувайки, родителите ще се освобождават от преживяванията си по спонтанен начин и това ще подпомогне процеса да разбират и използват правилния подход да партнират с децата си в живота.

Защо избираме арт-терапия и пясъчна терапия:
Арт терапията помага при хора, подложени на стрес, които искат да научат повече за личността си, да поиграят в различни ситуации в безопасна среда, без притеснения. Също помага да отключат своя потенциал, да бъдат креативни, творчески и смели. Докато работим с материала, той става средство за изказ на заключени дълбочини в нас.

Пясъчната терапия (наричана още терапия с пясъчна игра) често се използва при хора, които са преживели травматично събитие. Прилага се при деца и възрастни. Психолозите могат да използват пясъчните табли, за да открият и въздвйстват на психични заболявания. Изследванията показват, че терапията с пясъчни табли може да помогне на страдащия да изрази по-ефективно емоциите си и същевременно да намали психологическия дистрес.


По програма се предвижда да се провеждат съвместни занимания всяка събота на 10 деца и техните родители в 3 групи. Ще  закупим пясъчно табло, цветен пясък и артматериали на стойност 4000 лв.

Новини и коментари

Основна снимка
Сузан Йешели
Дарения
 1,359  лв.

Целева сума
 4,000  лв.
Край на кампанията
28.12.2022
Дарители
16

Категория на кампанията : Деца и възрастни с увреждания

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение "Заедно можем повече"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  20  лв.

Инициатор

Основна снимка
Сузан Йешели

QR Code на кампанията

Да подкрепим родителите на деца с увреждания! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта