Всички кампании

Подкрепи „Фондация Добро за всеки“ за плащане на рзходи за 10.2022г.


Фондация „Добро за всеки“ е създадена от Мариана Костова и приятели в началото на 2022 г. Инициативите започват няколко години преди официално да бъде регистрирана фондацията, част от които включват: дарение на хранителни продукти и стоки от първа необходимост, на нуждаещи се възрастни хора с минимална пенсия и без близки, които да поемат част от разходите им; възрастни хора, настанени в домове; затруднени майки с малки деца и др.

За Великденските празници тази година, Фондацията раздаде над 500 пакета с хранителни продукти на нуждаещи се пенсионери, за 1 юни - Денят на Детето бяха зарадвани над 1000 деца и др. В сайта ни https://dobrozavseki.bg/rezultati.html можете да видите постигнати резултати за различните кампании.

Във връзка с разрастване на дейността, Фондация „Добро за всеки“ се нуждае от парични средства за: плащане на наем на помещение, представляващо офис/склад на фондацията; разходи за гориво, за доставяне на хранителни продукти в различни райони на България; плащане на куриерски услуги; консумативи за канцеларски и опаковъчни материали, и др. Ето защо за нас възниква необходимостта от набиране на парични средства, с които да бъдат покрити част от разходите обслужващи основната дейност на фондацията.

Приблизителна необходима сума за месец октомври - 1500 лв.

Целите на фондация „Добро за всеки“ са:
- да подкрепя материално и духовно хора в тежко финансово положение;
- да подпомага конкретни дейности и програми на социални, здравни и образователни
институции, насочени към помощ за хора в неравностойно социално положение, в
частност на деца и младежи, лишени от родителска грижа или настанени в приемни
семейства, възрастни хора и хора с увреждания;
- да подпомага обучението на деца и младежи, включително като отпуска стипендии или
еднократни помощи за обучение;
- да допринася за укрепването на нравствените ценности в обществото.

Новини и коментари

Основна снимка
Мариана Костова
Дарения
 300  лв.

Целева сума
 1,500  лв.
Край на кампанията
29.09.2022
Дарители
1

Категория на кампанията : Подобряване на средата

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "Добро за всеки"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  300  лв.

Инициатор

Основна снимка
Мариана Костова

QR Code на кампанията

Подкрепи „Фондация Добро за всеки“ за плащане на рзходи за 10.2022г. - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта