Всички кампании

За да имат бъдеще карталите в България!


Карталите – черните властелини на българското небе, най-едрата хищна птица в Европа и изчезнал вид, записан в Червената книга на България – имат нужда от вас, за да се установят трайно в страната ни!

През последните години в България има над 60 освободени черни лешояда.

Екипът на „Зелени Балкани“ се обръща за подкрепа към гражданите за успешното завършване на програмата за опазване на лешоядите. Проектът ни „Светло бъдеще за черния лешояд“ по програма LIFE се пребори с десетки други идеи от цяла Европа, за да бъдат използвани средствата именно в България, именно за опазване на биоразнообразието и именно от организация, която не е от стопанския сектор, работеща в обществена полза. Въпреки получената подкрепа, значителна част от дейностите ни са възможни единствено благодарение на приноса от частни или корпоративни дарители, които са наши партньори и помагат да реализираме идеите си за завръщане на редките видове. Това е единственият начин да завършим дългогодишната си консервационна програма, в която са инвестирани много усилия.

Цяло поколение природозащитници работиха ежедневно, за да се стигне до този момент, 30 години упорит труд и подкрепата на съмишленици и партньори ни доведоха дотук:

  • успяхме да възстановим белоглавите лешояди като гнездящ вид в Кресненското дефиле и Стара Планина /съвместно с партньорите ни от Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици/;
  • върнахме на свобода 370 белоглави лешояда, получени като дарение от 19 зоопаркове в 7 страни;
  • общо 76 черни лешояда бяха дарени от Испания, с цената на огромни усилия на голям международен екип;
  • на път сме да възвърнем уникалната екологична функция на лешоядите, като „санитари“ в дивата природа – да спестим на икономиката, държавата и частните стопани, милиони левове, необходими за екарисажно обезопасяване на мъртви домашни животни.

Вашият личен принос ще бъде от изключително значение да доведем до успешен край програмата си – черният лешояд отново да загнезди в дивата природа на България, а някой ден да върнем и символа на българската природозащита – брадатия лешояд.Средствата ще бъдат използвани за подхранвания на площадка в ПП „Сините камъни“, защото лешоядите продължават да се връщат на мястото, където са били освободени. Ще поставим изкуствени гнезда на подходящи дървета с помощта на алпинисти и закупим предаватели, които са изключително важни за проследяването на лешоядите и обезопасяването им при случаи на залагане на отрови.

Станете част от завръщането на карталите, които ще бъдат освободени това лято.
А срещу дарение на стойност от 500 лева в полза на програмата за завръщане на вида можете да станете кръстник на една от величествените птици.

Нека ЗАедно да направим нещо за българската природа!

https://greenbalkans.org/VulturesBack/ #картал #черенлешояд #ЗелениБалкани

 

Можете да подкрепите кампанията и с дарителски SMS с текст DMS KARTAL на номер 17 777 за трите мобилни оператора

Тази организация е участник в проекта на Фондация BCause „Информиране, ангажиране, успех!“, финансиран по Фонд Активни граждани България от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор.

Новини и коментари

Основна снимка
Ивелин Иванов
Дарения
 1,255  лв.

Целева сума
 5,000  лв.
Край на кампанията
29.07.2022
Дарители
30

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение "Зелени Балкани - Стара Загора"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Димитра Иванова  55  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Nikola Yordanov  60  лв.

Дар за дарители


Дарете 20 лв. и ще получите:
грамота

Общо 10 дара са осигурени.
 

Инициатор

Основна снимка
Ивелин Иванов

QR Code на кампанията

За да имат бъдеще карталите в България! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта