Всички кампании

Мисия Кестен в район Лозенец


Инициативата ни „Мисия кестен“ в Лозенец, вече няколко години се старае да опази символа на София – кестеновите дървета. Те са уязвими и застрашени от много фактори на замърсената околна среда, но най-сериозният им враг си остава насекомото Cameraria ohridella (Кестенов листоминиращ молец), чиито две или три генерации ларви всяко лято  унищожават листата му, които рано пожълтяват, а самото дърво става уязвимо към болести.

„Мисия кестен“ има за цел редуцирането на популациите на кестеновия молец в квартала чрез поставяне на капани с феромони напролет и чрез кампания по поставяне на хранилки за птици наесен, които да поддържат числеността на естествения враг на молеца – градския синигер. 

През 2021 поставихме феромони на ул. Васил Кирков. Резултатът е зелени листа и здрави дървета. През 2022 искаме да съхраним създаденото от миналата година и се надяваме с ваша помощ да помогнем на повече дървета, които създават уюта и прохладата на района. Целта ни е фондонабиране с цел закупуване на феромони против Кестенов листоминиращ молец.

 

Новини и коментари

Основна снимка
Веселина Панайотова
Дарения
 310  лв.

Целева сума
 1,200  лв.
Край на кампанията
15.04.2022
Дарители
6

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Район Лозенец

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  40  лв.
Веселина Гайдарджиева  50  лв.
Златина Вълкова  70  лв.
Валерия Грийн  40  лв.
Иван  50  лв.

Дар за дарители


Дарете 50 лв. и ще получите:
Сертификат за съпричастност

Общо 0 дара са осигурени.
Количеството е изчерпано.
 

Инициатор

Основна снимка
Веселина Панайотова

QR Code на кампанията

Мисия Кестен в район Лозенец - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта