Всички кампании

Готви с мен - готварски работилници за младежи с увреждания


За втора поредна година обявяваме началото на кампанията „Готви с мен”, за да наберем средства за кулинарни работилници за младежи с увреждания. През 2022 г. са ни необходими 5000 лева, за да осигурим 12 готварски ателиета. Разходите включват материали, продукти и специалисти трудотерапевти.

Любопитството към храната, отговорното отношение към продуктите и тяхното отглеждане са основни компоненти на програмите по трудотерапия в центровете ни. Домашната храна и най-вече нейното приготвяне и поднасяне, са начин на изразяване и стимул за постигане на все по-голяма независимост за младежите с увреждания. Готварските работилници осигуряват вкусен обяд, възможност за придобиване на нови умения, нови сетивни преживявания, но преди всичко сближават и заздравяват връзките помежду им и с екипа.

Ритуалите по приготвянето на храната и храненето са неизменна част от всяко домакинство. Чрез тях ние създаваме своя семеен уют. Така ние от фондация „Сийдър” разбираме семейната среда и я споделяме с децата и младежите, за които се грижим. 

Включете се сега и нека заедно напишем нашата книга с любими рецепти за 2022 г.!

 

English

For the second year in a row we announce the start of the "Cook with Me" campaign to raise funds for culinary workshops for young adults with disabilities. In 2022, we need 5000 BGN to provide 12 cooking workshops. Costs include materials, products and specialist occupational therapists.

Exploring different ingredients and recipes, cooking techniques the cultivation of products are essential components of the occupational therapy programmes in our centres. Home-cooked food, and especially its preparation and serving, is a way of expression and an incentive to achieve increasing independence for youth with disabilities. Cooking workshops provide a delicious lunch, an opportunity to learn new skills, new sensory experiences, but above all they bring our young adults closer and strengthen their bonds with each other and the team.

The rituals of food preparation and eating are an integral part of every household. Through them we create our family comfort. This is how we at Cedar Foundation understand the family environment and share it with the children and youth in our care. 

Get involved now and let's write our favorite recipes book for 2022 together!

 

Новини и коментари

Основна снимка
Ива Хаджийска
Дарения
 343  лв.

Целева сума
 5,000  лв.
Край на кампанията
28.06.2022
Дарители
6

Категория на кампанията : Деца и възрастни с увреждания

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "Сийдър"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  25  лв.
Зори  50  лв.
Алена  100  лв.
Ивелина Иванова  50  лв.
Анонимен дарител  10  лв.

Дар за дарители


Дарете 200 лв. и ще получите:
Брандирана платнена торба

Общо 15 дара са осигурени.
 

Инициатор

Основна снимка
Ива Хаджийска

QR Code на кампанията

Готви с мен - готварски работилници за младежи с увреждания - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта