Всички кампании

Конкурс "Талантлив отличник"


Ние в сдружение "Бъдеще за всички" сме група от 6 учители, които преподават на деца в малки населени места - с. Орешене, с. Търнава, с. Медковец, гр. Лом, с. Бутан. Основната ни цел е да помагаме на децата, на които липсва мотивация за учене, както и на техните родители. Родителите не приемат образованието на децата си за приоритет, а една голяма част от учителите приемат, че заплатите са малки и не си заслужава да се влагат прекалено много усилия в работата. От година време се опитваме да намерим какво точно би привлякло интереса на всички заинтересовани страни в този проблем? И до този момент нямаме точен отговор. Разбрахме едно - това, което е правено с десетки години в образователната система няма как да се промени за ден или два. Промените се правят стъпка по стъпка с много усилия, време и екип.

Така стигнахме до идеята да организираме конкурс във всяко едно от училищата, в които преподаваме. Основният фокус на конкурс „Талантлив ученик“ е върху повишаване успеха на учениците, като ще се акцентира върху техните интереси и таланти. В конкурса ще се включат ученици от 1-ви до 8-ми клас, тъй като училищата партньори са основни. Проблемите са общи: липса на мотивация за учене и постигане резултати в училище; нередовни посещения от страна на учениците; слаб интерес от страна на родителите. 

Като мотивация за участие в конкурса учениците ще получат награди под формата на екскурзия до детски научен център „Музейко“ в София, както и моливи, фулмастри, книжки, тетрадки - смятаме, че всяко дете трябва да бъде наградено за усилията, които е положило през годината. 

Това, което може да ги мотивира най-вече ще е възможността да покажат своя талант. Идеята е да проследим не само успеха от първи и втори срок, но и да дадем възможност на учениците да покажат това, което смятат, че могат да правят най-добре - да направят артистично представяне по собствен избор. Крайната оценка ще бъде комплексна и ще включва учебните резултати и артистичното представяне.

Идеята на конкурсът „Талантлив отличник“ да се проведе във всяко от петте училища, като оценяването на участниците ще бъде извършено от комисии в състав директорът на училището, зам. директор или старши учител, двама представители от родителския съвет, един учител (Светлана Николова – математика, ИТ; Слава Крайчева – английски език.;  Александър Александров – възпитател; Янко Морунов – география); Георги Георгиев (инициатор на идеята за конкурса – учител по английски).

Очаквани резултати:

-      Участниците в конкурса да повишат своя успех през втория срок спрямо първия и да преодолеят своето притеснение от представяне пред публика;

-      Да привлечем вниманието на родителите и те да бъдат по активни в подкрепата на децата в училище и в техния талант;

-      Промяна в нагласите на учителите към инвестиране на повече време, усилия и вяра в децата

- Учениците ще преодолеят своето притеснение от представяне пред публика. Нещо, което е типично за повечето деца на тази възраст.

Условия и правила за участие:  

         Проверка на успеха от първия и втория срок на кандидата, за да се види има ли повишение, да ли са полагани старания и усилия, както и редовността на посещаемост в училище.         Артистично представяне на кандидата в рамките на 3 минути пред комисията. Може да е песен, танц, рисунка, есе, каквото пожелае (няма определена рамка).

Колко деца очакваме да вземат участие? За всяко училище е различно. При посещение във всяко от 5-те училища минимум по 20 деца изказаха желание да участват, очакваната бройка е общо около 100 деца

По какви критерии ще бъдат определени победителите - успехът от първия и втория срок и артистичното представяне. Отделно всяка комисия ще има свободата да добави критерии съобразно спецификата на отделните училища

Необходима е сумата от 800 лв. за закупуване на наградите - моливи, фулмастри, книжки, тетрадки, транспортните разходи за екскурзията на учениците от 5-те училища до София за посещение на "Музейко", за храна по пътя и за престоя в София за учениците.

Новини и коментари

Основна снимка
Георги Георгиев
Дарения
 0  лв.

Целева сума
 800  лв.
Край на кампанията
29.05.2017
Дарители
0

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение "Бъдеще за всички"
Не са получени дарения за тази кампания.
Станете първия дарител за тази кампания

Инициатор

Основна снимка
Георги Георгиев

QR Code на кампанията

Конкурс
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта