Всички кампании

Тази Коледа нека бъде за бъдещото на децата с аутизъм!


Да дадеш означава да инвестираш себе си в живота на някой друг!

В България на 6 декември отбелязваме Деня на дарителя. И точно днес, когато дните са изпълнени с надежда и вълнение от настъпващата Коледа, ние продължаваме да вярваме на чудеса.

Защото не празникът, а очакването е магия.

Нека успеем заедно да съберем нужните средства за подпомагане развитието и обучението на децата с аутизъм в размер на 3 000 лв. Нека подаръците да бъдат тези, които един ден ще носят повече смисъл и благодарност. Нека подарим спокойствие и среда, в която тези деца и родители бъдат като всички нас.

Днес е време за велики дела и топли сърца!

В най-празничния месец на годината се обръщаме към вас с будна съвест и молба заедно да помогнем в работата на деца със специални потребности и техните семейства.

Събраните средства ще бъдат използвани за безплатни терапии,  изготвяне на обучителни материали и пособия по обучителната методика ЕКМ , както и допълнително оборудване на ерго-терапевтичната ни зала, с цел предоставяне по-ефективна терапия на децата в Центъра.

 “Фондация Образователно Равенство Аутизъм – България” е фондация за образователна подготовка на деца с разстройства от аутистичния спектър. Нивата за подготовка и интегриране на децата с аутизъм в училище са на базово ниво, а ние ги обучаваме спрямо техните индивидуални потребности.

Нашата мисия е тези деца да се интегрират по-лесно в средата, в която живеем.

Нека върнем магията! и от тази Коледа се погрижим за бъдещето на децата с аутизъм!

Нека оставим отпечатък в тяхната история напред!

Фондация “Образователно Равенство Аутизъм – България” вече трета година активно насърчава и подкрепя деца с аутизъм и техните семейства, като прилага адаптирана обучителнo–терапевтична програма за приобщаване в масовия клас. Фондацията е лицензирана като Център за Социална рехабилитация и Интеграция (ЦСРИ) към Агенцията за закрила на детето (ДАЗД).

Фондацията е с придобити лицензи за предоставяне на социалните услуги "Обучение за придобивания на умения" и "Терапия и рехабилитация" за деца с трайни увреждания от аутистичния спектър, техните семейства и близи.

Целият труд, който полагаме неуморно и развиваме дейността на Фондацията през изминалите години получи високо признание в системата за управление на качеството и  съответства на стандарт ISO 9001:2015. Фондацията получи тази година сертификат за качество на услугите, които предоставя.

https://orautism.eu/

https://www.facebook.com/ORautism

Новини и коментари

Основна снимка
Илонка Александрова
Дарения
 888  лв.

Целева сума
 3,000  лв.
Край на кампанията
29.01.2022
Дарители
7

Категория на кампанията : Деца и възрастни с увреждания

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "Образователно Равенство Аутизъм - България''

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Екипът на OfficeRnD  300  лв.
Анонимен дарител  300  лв.
Анонимен дарител  108  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  10  лв.

Дар за дарители


Дарете 3000 лв. и ще получите:

Общо 0 дара са осигурени.
Количеството е изчерпано.
 

Инициатор

Основна снимка
Илонка Александрова

QR Code на кампанията

Тази Коледа нека бъде за бъдещото на децата с аутизъм! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта