Всички кампании

Саксофонът между джаза и класиката


See below for the English version

Siehe unten für die Deutsche Version

***

Международен конкурс за саксофонисти 2023 година. Подготвителен етап

За пръв път в България НУМСИ „Христина Морфова” ще организира в Стара Загора единствен по рода си международен конкурс за саксофонисти.

Саксофонът се свързва предимно с произведения в поп и джаз музиката. Идеята на конкурса е да се популяризира саксофона като инструмент в класическите произведения.

Конкурсът ще търси талантливи млади музиканти, които ще изпълняват класически и джазови произведения. 

През 2022 г. ще завърши подготовката за конкурса като се изготвят статут, програма, детайлен бюджет. В журито ще бъдат поканени известни изпълнители и преподаватели от страната и чужбина.

Гост изпълнители на конкурса ще бъдат звезди от българската и световната сцена.

На първи етап в тази кампания търсените средства са за организационни разходи по настаняването на журито и участниците, както и за награден фонд.

Най-големите дарители ще получат покана за участие в гала концерта на лауреатите на конкурса.

За цялостната организация на конкурса са необходими 40 000 лв., които трябва да съберем до април 2023 год.

Можете да подкрепите кампанията и с дарителски SMS с текст DMS SAXSZна номер 17 777 за трите мобилни оператора!

 Тази организация е участник в проекта на Фондация BCause „Информиране, ангажиране, успех!“, финансиран по Фонд Активни граждани България от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор.

***

The Saxophone between Jazz and Classical Music

International Saxophone Competition 2023. Preparatory phase.

For the first time in Bulgaria the National School of Music and Performing Arts “Hristina Morfova” will organize in Stara Zagora the only international competition for saxophone players.

The saxophone is associated mainly with works of pop and jazz music. The idea of ​​the competition is to promote the saxophone as an instrument in classical works.

The competition will be looking for talented young musicians who will perform classical and jazz works.

In 2022, the preparation for the competition will be completed by preparing a statute, program, detailed budget. Renowned performers and teachers from the country and abroad will be invited to the jury.

Famous Bulgarian and world stars will be invited to perform at the competition.

The funds needed will cover the organizational costs, the accommodation of the jury, the guest performers and the participants, and will constitute the prize fund.

The largest donors will receive an invitation to attend the gala concert of the awarded participants.

For the overall organization of the competition, BGN 40,000 is needed, which we have to collect by April 2023.

***

Das Saxophon zwischen Jazz und Klassik

Internationaler Saxophonwettbewerb 2023. Vorbereitungsphase

Zum ersten Mal in Bulgarien organisiert NUMSI "Hristina Morfova" in Stara Zagora den einzigen internationalen Wettbewerb für Saxophonisten.

Das Saxophon wird hauptsächlich mit Werken der Pop- und Jazzmusik in Verbindung gebracht. Die Idee des Wettbewerbs ist es, das Saxophon als Instrument in klassischen Werken zu fördern.

Gesucht werden talentierte junge Musiker, die Klassik- und Jazzwerke aufführen. 

Im Jahr 2022 wird die Vorbereitung auf den Wettbewerb durch die Erstellung einer Satzung, eines Programms und eines detaillierten Budgets abgeschlossen. Bekannte Interpreten und Lehrer aus dem In- und Ausland werden in die Jury eingeladen.

Gastdarsteller des Wettbewerbs werden Stars der bulgarischen und internationalen Bühne sein.

Im ersten Schritt dieser Aktion werden Mittel für Organisationskosten für die Unterbringung der Jury und der Teilnehmer sowie für einen Preisfonds gesucht.

Die größten Spender erhalten eine Einladung zur Teilnahme am Galakonzert der Gewinner des Wettbewerbs.

Für die Gesamtorganisation des Wettbewerbs werden 40.000 BGN benötigt, die wir bis April  2023 sammeln müssen .

Новини и коментари

Основна снимка
Даниела Димова
Дарения
 500  лв.

Целева сума
 5,000  лв.
Край на кампанията
30.10.2022
Дарители
1

Категория на кампанията : Култура / изкуство

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Национално училище за музикални и сценични изкуства "Христина Морфова", Стара Загора

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  500  лв.

Дар за дарители


Дарете 500 лв. и ще получите:
Покана за гала концерта на лауреатите

Общо 10 дара са осигурени.
 

Инициатор

Основна снимка
Даниела Димова

QR Code на кампанията

Саксофонът между джаза и класиката - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта