Всички кампании

Да върнем живота в картата на Черно море в Езиковата в Стара Загора


Мнозина знаят, че в двора на ГПЧЕ „Ромен Ролан” се намира една от забележителностите на града. Релефната географска карта е създадена преди 60 години. Тя е уникален обект. Единствена по рода си, тя е създадена от 11 Б клас с класен ръководител учителя по география Иван Симеонов през 1961 година. Картата изобразява Черно море и държавите около него и в оригиналния си вид по коритата на реките и на мястото, където е очертано Черно море е имало вода.

Встрани от нея е разположен и малък алпинеум създаден по същото време заедно от учители и ученици.

Несъмнено дворът на Езиковата гимназия е част от градската архитектурна среда. Но днес двете забележителности имат спешна нужда от реставрация.

Възстановената карта и обновения алпинеум ще се превърнат в интересно място за провеждане на уроци на открито, място на което да покажеш на най-малките, че територията на България има формата на лъв, място, което гостите на Стара Загора да посетят.

Можете да подкрепите кампанията и с дарителски SMS с текст DMS KARTASZ на номер 17 777 за трите мобилни оператора!

Тази организация е участник в проекта на Фондация BCause „Информиране, ангажиране, успех!“, финансиран по Фонд Активни граждани България от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор.

Новини и коментари

Основна снимка
Даниела Димова
Дарения
 4,429  лв.

Целева сума
 6,000  лв.
Край на кампанията
24.01.2022
Дарители
84

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Стара Загора

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  10  лв.
Елеонора  100  лв.
Румен  99  лв.
Татяна Каратанева-Петкова  30  лв.
Анонимен дарител  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
Даниела Димова

QR Code на кампанията

Да върнем живота в картата на Черно море в Езиковата в Стара Загора - Платформата
Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта