Всички кампании

Мечтаем и спортуваме заедно с нашите деца и младежи с увреждания!


Ние от сдружение „Дете и пространство“ управляваме Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Вяра“ в Русе. В момента в Центъра живеят 14 деца и младежи с увреждания, оставени от своите родители. Като всички деца, и те имат огромно желание да играят и спортуват, да изпитват нови емоции! Въпреки уврежданията си децата могат да висят на лостове, да се люлеят, да се движат свободно сами, но заради COVID пандемията останаха затворени и изолирани в рамките на Центъра.

Решението за преодоляване на това ограничение е поставянето на фитнес уреди в двора и обособяването на спортен кът. Около къщата на Центъра и в квартала няма изграден фитнес на открито, който да ползват нашите деца и младежи. Радваме се, че имаме двор, където да осъществим тяхното желание, но засега имаме само една люлка, беседка и няколко пейки.

Искаме да закупим 3 фитнес уреда (рудер и бодибилдинг апарати, шведска стена с лост за набиране) и да поставим ударопоглъщаща настилка за обособяване на стрийт фитнес в двора. Фитнес уредите ще им предоставят възможност за спорт на открито, за самостоятелно движение, ще се подобрят двигателните им умения, ще окажат положително влияние върху тяхното физическо и имунно укрепване, като в същото време ще са в сигурна и безопасна за тях среда. Уредите са избрани от нашия специалист кинезитерапевт, който ежедневно работи с децата и младежите и отлично познава техните възможности.

Младежите ни мечтаят и очакват с нетърпение да се раздвижат и премерят сили!

 

Сдружение „Дете и пространство“ е организация с 16-годишна история. Към момента управляваме 9 социални услуги на територията на две общини – София и Русе. Само през 2020 г. подкрепихме 241 деца и младежи с увреждания с предоставена денонощна грижа за 36 деца и младежи, 16 от които деца в четири Центъра за настаняване от семеен тип в Русе и София. В трите ни Дневни центъра предоставихме дневна грижа и специализирана терапевтична подкрепа на 113 деца и младежи с увреждания, а в центровете за социална рехабилитация и интеграция подкрепихме 92 деца и техните родители.

Новини и коментари

Основна снимка
Мила Ташкова
Дарения
 8,568  лв.

Целева сума
 5,700  лв.
Край на кампанията
28.12.2021
Дарители
29

Категория на кампанията : Деца в риск

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение "Дете и пространство"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Дилян Костадинов  50  лв.
ЧНУ Канадско мече  1,785  лв.
Анонимен дарител  3,200  лв.
Иван Стефанов  100  лв.
Ивайло Велчев  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
Мила Ташкова

QR Code на кампанията

Мечтаем и спортуваме заедно с нашите деца и младежи с увреждания! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта