Всички кампании

Музикотерапия за 10 страхотни деца


Целта на кампанията е да осигури финансиране за провеждане на часове по музикотерапия с 10 прекрасни деца от специална група "Дъга" към столичната 171 ДГ "Свобода". Децата са с различни проблеми в развитието, а музиката и ритъмът са път към доброто настроение, възможност за участие и общуване, стъпка към развитие на речта. 

Часовете се организират по инициатива на родителите на децата, които ще заплащат сами за услугата. Целта на кампанията е да осигури допълнителна финансова подкрепа за покриване на разходи в ситуация на отсъстващи по различни причини деца. Групата е малка и без допълнителна подкрепа единичната цена за отделния родител става непосилна. Необходимата месечна подкрепа за подсигуряване на часовете е в размер на 160 лв. Кампанията цели да набере финансиране за първия срок на учебната година, тоест за 4 месеца. С част от средствата при реализиране на икономии ще се закупят малки музикални инструменти. 

Часовете по музикотерапия ще се водят от Яна Николова - специалист с магистърска степен по музикална педагогика, сертифициран като клиничен музикотерапевт, член на Българската асоциация по музикотерапия. Инициативата има подкрепа на ръководството на детската градина. 

Разчитаме на вас да дадем възможност на 10 прекрасни деца да се чувстват добре и да развият нови умения. 

Благодарим от сърце!

Родителите на децата от група "Дъга" на 171 ДГ "Сводоба", кв. "Надежда". 

Новини и коментари

Основна снимка
Таня Петрова
Дарения
 710  лв.

Целева сума
 640  лв.
Край на кампанията
29.10.2021
Дарители
18

Категория на кампанията : Деца и възрастни с увреждания

Правен статут: Физическо лице

Даренията ще получи: Българска асоциация по музикотерапия

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Мира Баджева  50  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  30  лв.
Анонимен дарител  40  лв.
Красимира Дишкова  30  лв.

Инициатор

Основна снимка
Таня Петрова

QR Code на кампанията

Музикотерапия за 10 страхотни деца - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта