Всички кампании

Подари грижа за котките на улицата!/ Care To Street Cats


По случай МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА КОТКАТА НА 8 АВГУСТ, СТАРТИРАХМЕ КАМПАНИЯ  "ПОДАРИ ГРИЖА ЗА КОТКИТЕ НА УЛИЦАТА!"!

Те не могат да отидат на зъболекар или на лекар, когато ги боли, както правим ние - хората. Те търпят болката. И често умират. От лесно лечими заболявания, рани и инфекции.

Те не могат да си купят нещо от магазина, когато са гладни или да намерят лесно по всяко време вода. И гладуват. Обречени сами на улицата, често изоставени от хората и не винаги родени на улицата с инстинкти за оцеляване.

ТЕ СА БЕЗДОМНИТЕ КОТКИ НА УЛИЦАТА, за които вероятно не се замисляте. Или си мислите, че те си живеят добре така свободни и си намират храна ловейки мишки или ровейки по кофите за боклук.

ИСТИНАТА Е, че малко котки оцеляват навън на улицата повече от 3 години без човешка помощ.

ИСТИНАТА Е, че повечето котки, които прибираме или кастрираме и връщаме имат паразити, а често и малки или по-сериозни заболявания или рани от сбиване за защита на територията.

Ние или която и да е друга организация няма как да прибере и осинови всички животни в дом, защото просто няма толкова осиновители, колкото бездомни котки.

Но можем да помогнем на много бездомни котки на улицата и да подобрим живота им с ХРАНА, ВОДА, ЛЕЧЕНИЕ, ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ И КАСТРАЦИИ. Статистиките и опитът показват, че с помощ от човека, котките на улицата могат да живеят достоен живот до 7-9 г. Хората в кварталите също са по-доволни, когато виждат по-здрави и обезпаразитени животни на улицата.

Кастрацията намалява риска от сбивания, мяучене и маркиране през размножителния период, заболявания предавани по полов път и гладуване. Намалява и броя бездомни котки по улиците.

ИСТИНАТА БОЛИ. НО ДОБРАТА НОВИНА е, че можем да направим нещо по въпроса и ДА БЪДЕМ ПРОМЯНА и живот за част от бездомните котки!

***

Join our campaign "GIVE CARE TO THE CATS ON THE STREET!", started on the occasion of 8 AUGUST - INTERNATIONAL CAT DAY!

They can't go to a dentist or a doctor when they are hurting, as humans do. They endure the pain. And often they die. From easily treatable diseases, infestations, wounds and infections.

They can't buy anything from the store when they are hungry or find water easily. And they are starving. Doomed alone on the street, often abandoned by people and not always born on the street with survival instincts.

THEY ARE THE CATS on the street that you probably don't think about. Or maybe you might think that they live well as free animals and find food by catching mice or digging in the garbage cans.

THE TRUTH is that few stray cats survive outdoors for more than 3 years without human help.

THE TRUTH is that most street cats that we catch and shelter or return after neutering have parasites, small or often serious diseases and fight wounds, received when they protect their territory or mate.

THE TRUTH is that we or any other organisation can't shelter, adopt and find a home for every street animal, because there are simply not as many adopters, as stray cats.

BUT WE CAN HELP A LOT of cats, while they live on the streets and improve their lives with FOOD, WATER, MEDICAL TREATMENT, DEWORMING AND NEUTERING. Statistics and experience show that with the help of humans, cats on the street can live a dignified life for up to 7-9 years. Humans in the neighbourhoods can also benefit from seeing happier, healthier, dewormed street animals.

Neutering reduces the risk of fights, mate marking and meowing, diseases and starvation during the breeding season. The number of stray cats on the streets is also decreasing.

THE TRUTH HURTS. BUT THE GOOD NEWS is that we can do something about it and BE THE CHANGE by giving a better life for many stray cats! Support us!

Новини и коментари

Основна снимка
Dare 2 Care Animals
Дарения
 3,018  лв.

Целева сума
 3,650  лв.
Край на кампанията
20.09.2021
Дарители
91

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение Деар

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  5  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  150  лв.
Георги Янков  10  лв.
Анонимен дарител  15  лв.

Дар за дарители


Дарете 50 лв. и ще получите:
Чаша Dare 2 Care Animals с коте, куче или лапа

Общо 30 дара са осигурени.
 

Дарете 30 лв. и ще получите:
Календар с котки Dare 2 Care Animals

Общо 30 дара са осигурени.
 

Инициатор

Основна снимка
Dare 2 Care Animals

QR Code на кампанията

Подари грижа за котките на улицата!/ Care To Street Cats - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта