Всички кампании

36 000 крачки към промяна в образованието на децата с аутизъм!


Има и такива дни, в които всеки човешки акт на доброта започва с път. Просто някой трябва да тръгне. И добротата ще бъде предадена нататък.

Нека тръгнем заедно към промяната, носеща решение за по-ефективно образование на децата с аутизъм в училище 

Отредените часове в училище за децата със специални образователни потребности са крайно недостатъчни. За да има ефективност в развитието им е необходимо да се работи ежедневно с тях.

Ние предлагаме работещо решение насочено директно към образованието на деца със специални образователни потребности за подобряване на учебната среда.

Искаме да ги научим да разбират речта, да слушат и изпълняват инструкции, да работят по зададени задачи индивидуално, за да могат тези деца да получават шанс за включване в образователния процес заедно със своите връстници в норма. Допълнително за техния напредък ще приложим комплексни терапии за двигателно развитие и сензорна интеграция.

За да стартираме през месец септември и създадем специализиран клас до 10 деца в партньорство с 9 ОУ „ Пейо Крачолов Яворов“ има нужда от средства, които не ни достигат. На първи етап са 36 000 лв, което ще обезпечи учебния процес до края на тази календарна година. Паралелно ще работим и в подкрепа на родителите за адаптиране на семейната среда на поне още 15 деца по избраната от нас методика под ежеседмичната супервизия на обучени терапевти.

В основата на успешното развитие на детето е комплексен подход Родител-Терапевт-Дете.

Необходимо е всеки да осъзнае, че дългосрочните последици за деца с нарушения от аутистичния спектър са трайна социална изолация, липса на конкурентноспособност на пазара на труда, неумение за справяне с житейски ситуации. А ние искаме да променим това.

С Ваша помощ бихме искали да подкрепим децата с аутизъм в тяхното израстване, като създадем училищна среда без стрес и негативни емоции.да развият своите социални компетенции и да разгърнат потенциала си, и един ден да се прилага безплатно във всяко училище.

Заедно с Вас бихме искали да променим към по-добро много детски съдби.

Фондация "Образователно Равенство Аутизъм - България" вече трета година е Център за социална рехабилитация и интеграция.

Повече за фондацията:

https://orautism.eu/

https://www.facebook.com/ORautism

Новини и коментари

Основна снимка
Илонка Александрова
Дарения
 1,168  лв.

Целева сума
 36,000  лв.
Край на кампанията
30.12.2021
Дарители
16

Категория на кампанията : Деца и възрастни с увреждания

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "Образователно Равенство Аутизъм - България"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  40  лв.
Минна Минева  35  лв.
Анонимен дарител  110  лв.
Анонимен дарител  25  лв.

Дар за дарители


Дарете 36000 лв. и ще получите:

Общо 0 дара са осигурени.
Количеството е изчерпано.
 

Дарете 36000 лв. и ще получите:

Общо 0 дара са осигурени.
Количеството е изчерпано.
 

Инициатор

Основна снимка
Илонка Александрова

QR Code на кампанията

36 000 крачки към промяна в образованието на децата с аутизъм! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта