Дарени: 60.90 % от общо 20000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 93

Дарени: 7.98 % от общо 26000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 17

Дарени: 7.14 % от общо 7000 лв.

Остават: 86 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.54 % от общо 20000 лв.

Остават: 83 дни          Дарители: 1

Дарени: 26.14 % от общо 10580 лв.

Остават: 53 дни          Дарители: 55

Дарени: 36.63 % от общо 4000 лв.

Остават: 18 дни          Дарители: 16

Дарени: 30.55 % от общо 10000 лв.

Остават: 11 дни          Дарители: 64

Дарени: 3.50 % от общо 10000 лв.

Остават: 121 дни          Дарители: 5

Дарени: 0.00 % от общо 5100 лв.

Остават: 122 дни          Дарители: 0

Дарени: 2.50 % от общо 10000 лв.

Остават: 22 дни          Дарители: 4

Дарени: 59.10 % от общо 4000 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 19

Дарени: 0.00 % от общо 2650 лв.

Остават: 49 дни          Дарители: 0

Дарени: 9.58 % от общо 7200 лв.

Остават: 70 дни          Дарители: 16

Дарени: 0.00 % от общо 1600 лв.

Остават: 43 дни          Дарители: 0

Дарени: 1.83 % от общо 3000 лв.

Остават: 254 дни          Дарители: 1

Дарени: 15.68 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Дарени: 16.70 % от общо 10000 лв.

Остават: 71 дни          Дарители: 11

Дарени: 13.31 % от общо 5500 лв.

Остават: 29 дни          Дарители: 19

Успешна
Дарени: 101.43 % от общо 3500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 28.67 % от общо 3000 лв.

Остават: 147 дни          Дарители: 14

Дарени: 13.33 % от общо 1500 лв.

Остават: 41 дни          Дарители: 1

Дарени: 33.04 % от общо 1250 лв.

Остават: 43 дни          Дарители: 10

Успешна
Дарени: 115.56 % от общо 4500 лв.

Остават: 10 дни          Дарители: 34

Дарени: 15.73 % от общо 3000 лв.

Остават: 73 дни          Дарители: 11

Дарени: 76.28 % от общо 37500 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 35

Дарени: 0.56 % от общо 12400 лв.

Остават: 137 дни          Дарители: 2

Дарени: 68.04 % от общо 2500 лв.

Остават: 11 дни          Дарители: 38

Дарени: 57.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 148 дни          Дарители: 6

Дарени: 97.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 19

Дарени: 16.99 % от общо 3650 лв.

Остават: 62 дни          Дарители: 3

Дарени: 32.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 11 дни          Дарители: 14

Дарени: 74.83 % от общо 4000 лв.

Остават: 257 дни          Дарители: 64

Дарени: 5.00 % от общо 20000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 21.52 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Дарени: 8.47 % от общо 7107 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 18

Дарени: 75.03 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 66

Дарени: 65.50 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 44.50 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 59.40 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 36

Дарени: 100.00 % от общо 800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Дарени: 0.21 % от общо 4800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.33 % от общо 15000 лв.

Остават: 146 дни          Дарители: 1

Успешна
Дарени: 101.54 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 90

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 3680 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 52

Дарени: 77.97 % от общо 10000 лв.

Остават: 256 дни          Дарители: 63

Дарени: 70.08 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Дарени: 100.32 % от общо 2810 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 29

Дарени: 30.83 % от общо 3000 лв.

Остават: 41 дни          Дарители: 13

Дарени: 6.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 247 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 150.00 % от общо 250 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта