Дарени: 0.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 217 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 296 дни          Дарители: 0

Дарени: 5.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 22 дни          Дарители: 4

Дарени: 5.00 % от общо 4000 лв.

Остават: 69 дни          Дарители: 1

Дарени: 77.50 % от общо 1000 лв.

Остават: 96 дни          Дарители: 15

Дарени: 0.00 % от общо 6000 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 0

Дарени: 23.75 % от общо 800 лв.

Остават: 11 дни          Дарители: 4

Дарени: 41.85 % от общо 12000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 74

Дарени: 1.73 % от общо 30000 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 2

Дарени: 15.22 % от общо 920 лв.

Остават: 8 дни          Дарители: 4

Дарени: 13.33 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Успешна
Дарени: 116.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 29

Дарени: 26.69 % от общо 4870 лв.

Остават: 247 дни          Дарители: 21

Успешна
Дарени: 110.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Дарени: 8.24 % от общо 1700 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 71.40 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 38

Дарени: 19.62 % от общо 20000 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 17

Дарени: 41.30 % от общо 920 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Успешна
Дарени: 148.90 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 12.20 % от общо 100000 лв.

Остават: 83 дни          Дарители: 4

Успешна
Дарени: 108.75 % от общо 800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 31

Дарени: 36.67 % от общо 3000 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 2

Дарени: 18.45 % от общо 840 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 20.67 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Дарени: 30.00 % от общо 200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Успешна
Дарени: 106.50 % от общо 600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Дарени: 0.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.92 % от общо 30000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 30.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Дарени: 42.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 1.54 % от общо 1300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 4.44 % от общо 450 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 68.81 % от общо 436 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 15

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 1100 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 22

Дарени: 33.33 % от общо 300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 44.29 % от общо 3500 лв.

Остават: 8 дни          Дарители: 3

Дарени: 14.40 % от общо 5000 лв.

Остават: 100 дни          Дарители: 10

Дарени: 32.85 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 29

Дарени: 19.80 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 14.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Дарени: 51.60 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Успешна
Дарени: 102.56 % от общо 780 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 13

Успешна
Дарени: 112.50 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 37

Дарени: 14.14 % от общо 7000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 1.40 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 51.50 % от общо 5854 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 28

Дарени: 14.25 % от общо 10000 лв.

Остават: 179 дни          Дарители: 9

Успешна
Дарени: 117.27 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 67

Дарени: 38.16 % от общо 3800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 26

Платформата.бг © 2018. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Search