kauflandcsr_preview.jpg

Дарителството е част от цялостната политика за устойчиво развитие, която Kaufland България разгръща под слогана "Действията носят промяната". Компанията полага усилия да насърчава култура на дарителство от работното място и развива проекти за корпоративно доброволчество. Сред тях са традиционните вътрешни благотворителни базари за Коледа и Великден, за които служителите готвят и творят в името на кауза. Тъй като в условията на COVID-19 това не е възможно, през 2021 базарите ще се състоят изцяло онлайн. Включете се и подкрепете шест значими каузи на организации, с които Kaufland България традиционно си партнира или които е подпомагала по различни поводи. 

Благодарим на всички Kaufland добротворци! Благодарим на всички дарители!

www.kaufland.bg

BCause Foundation is the official charity partner of the event, and donations are processed via www.platformata.bg

Дарителска кампания на Kaufland България с Платформата.бг

април - май 2021

Световен фонд за дивата природа - WWF

wwf-2021.png

WWF е международна природозащитна организация, която работи и в България от 2006 г. Предизвикателствата пред нас са наистина сериозни: опазване и възстановяване на гори; опазване на емблематични животински видове в България – мечките в планините и есетровите риби в Дунав; опазване на реките и речните екосистеми; подкрепа за традиционните селски стопани и природоопазващия туризъм; насърчаване на възобновяемата енергия и помощ за въгледобивните региони в прехода към алтернативен поминък; непрекъсната борба с незаконните икономически дейности в защитените природни местности; образователни и иновационни програми за младежи.

Помогнете ни да изградим бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата!

Стипендии "Готови за успех"

gotovite.png

Стипендиантската програма "Готови за успех" е програма на Фондация BCause, осъществявана от 2006 г. Програмата подкрепя образованието на деца и младежи без родители, отгледани от роднини или в социални домове. Тези деца разполагат с минимални ресурси, за да покрият основните си потребности, принудени са да работят и рядко продължават образованието си - единственият им доход е отпусканата от държавата пенсия.

Стипендиите „Готови за успех" са уникални с две неща. Първо, средствата за стипендиите са осигурени изцяло от дарения - от фирми, и от частни лица. И второ, водещ критерий е успехът на кандидатите. Програмата подкрепя младежите не просто защото са ощетени от съдбата, а защото имат изключително добри постижения и отличен успех. В този смисъл програмата е и предприемаческа. Програмата се подкрепя от множество частни дарители и компании, работещи в България. 

Капачки за бъдеще

kapachki.jpg

Организаторите на кампанията "Капачки за бъдеще" си поставят две основни цели: да събират пластмасови капачки, които се предават за рециклиране. С получените пари да закупуват кувьози и друга необходима техника за неонатологичните отделения в цялата страна, основно в по-малките градове. Така те се грижат едновременно за околната среда и за недоносените бебета на България.

www.facebook.com/kapachkizabudeshte

Българска хранителна банка

bhb.jpg

Българска хранителна банка осигурява превръщането на излишната и годна храна в ресурс за различни социални програми за хранително подпомагане на хора в нужда. Фондация Българска хранителна банка е първият, регистриран в страната, оператор на хранителна банка и е надежден партньор на компаниите от хранителната индустрия в усилията им за намаляване на разхищението на храна. Българска хранителна банка е отличена от списание Forbes България за приноса си към обществото. Ежеседмично храната, осигурена от Българска хранителна банка за различни програми достига до около 8 000 души, а годишно храната осигурена от фондацията подпомага около 20 000 души.

За какво са ни нужни средства? Българска хранителна банка финансира дейността си единствено благодарение на средствата предоставени от дарители. Всички дарени средства Българска хранителна банка използва за логистика на храна с къс срок на годност. За всеки дарен 1 лев Българска хранителна банка осигурява дарена храна на стойност минимум 4 лева. Годишно работата ни се подпомага от над 500 доброволеца, като регистрираните в системата Виртуална хранителна банка доброволци са 245. 

Фондация П.У.Л.С.

puls.jpg

Приоритет на Фондация “П.У.Л.С.” е изграждане и установяване на ефективна програма от грижи в региона на Югозападна България за възрастни, юноши и деца, и техните семейства, които са преживели насилие. Фондацията работи в 2 основни насоки по отношение на насилието – превенция и рехабилитация.

Първата се занимава със съществуващите нагласи по отношение на случаите на домашно насилие/сексуално насилие/трафик/злоупотреба с деца, и възприема образователен подход, лобиране и планиране на инициативи и дейности в общността.

Втората насока се занимава с идентифицираните случаи на насилие и възприема индивидуален или семеен подход при работата. Фондацията акцентира върху необходимостта от предоставяне на кризисна помощ и интервенция в случаите на актуално насилие, преди предоставянето на друг вид психологическа, семейна, правна подкрепа или лечение на травмата. За целта създава кризисен център за дългосрочно настаняване на клиенти, които имат желание да продължат психологическата работа по посока на тяхното овласяване и промяна на жизнената им ситуация.

Фондация "Проект Северозапад"

severozapad.jpg

Фондация "Проект Северозапад" работи за интегриране на уязвими групи от Северозападния регион чрез механизмите на социалната икономика.

Основният проект на организацията е социалното предприятие, което обхваща жителите от селата на община Мездра. За тях е създаден домашен патронаж и склад за хранително банкиране. В кухнята се приготвя храна за възрастни хора от над 9 села. Услугата се предоставя срещу минимални месечни такси, като 90% от стойността на таксата се покрива от дарителски средства. Фондацията включва в дейността си хора с интелектуални затруднения и така им помага да се чувстват нужни на обществото.

Фондация BCause участва в създаването на "Проект Северозапад".

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта