dsk_help.jpg

Ние в Банка ДСК знаем, че икономическото развитие не е възможно без социален и екологичен напредък. Създавайки платформата „Банка ДСК Помага“, обединяваме всички инициативи на нашата компания, свързани с корпоративната социална отговорност, за да ги представим в цялост и същевременно да добавим фокус върху всяка една от тях. Като голяма институция осъзнаваме отговорността, която имаме към обществото. Затова се ангажираме да създаваме и подпомагаме проекти и инициативи в България в областта на ранното детско развитие, опазването на природата, подобряването на градската среда и доброволчеството, с които да насърчаваме позитивните промени и изграждането на устойчиво бъдеще.

В настоящите предизвикателни времена, в партньорство с Фондация BCause и съвместно с нашите колеги и клиенти се обединяваме, за да окажем подкрепа на засегнатите хора от наводненията в региона на Карлово и пострадалите от войната в Украйна.

https://dskbank.bg/dsk-pomaga

BCause Foundation is the official charity partner of the event, and donations are processed via www.platformata.bg

Банка ДСК помага с Платформата.бг

март 2023

Банка ДСК помага на жени и деца, пострадали от насилие

bcause_fund_women_1920x1080_w.jpg

Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие на BCause e насочен към организациите, които предоставят юридически, психологически и социални консултации и поддържат кризисни центрове за настаняване. Жените и техните деца получават сигурност и защита, емоционално възстановяване и социална рехабилитация. За да излязат от средата на насилие и да продължат живота си извън нея, им е необходимо окуражаване и вяра в самите тях и в техните възможности.

Няма точна статистика за броя на жертвите на домашно насилие въпреки обобщенията, че всяка четвърта жена е била обект. Финансирането чрез държавно-делегирани бюджети не покрива голяма част от реалните нужди при работата на организациите.

По бюджет: 3 лева е на час заплащането на социалните работници, които работят буквално денонощно,а малко повече от 2 лв. е издръжката на жена, настанена в кризисен център. Те обикновено се настаняват с едно или две деца.

...

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта