coface-logo.jpg

Кофас е компания със 75 години опит в кредитното застраховане и продажбата на бизнес информация. Компанията е еталон в управлението на риска в глобален мащаб. Eкспертите на Кофас работят в ритъма на световната икономика, като подкрепят 50 000 клиенти в изграждането на успешен, разрастващ се и динамичен бизнес. Услугите и решенията на Групата защитават и помагат на компаниите да вземат кредитни решения, за да подобрят способността им да продават, както на вътрешния, така и на експортния пазар. През 2020 г. в Кофас работят близо 4450 души в 100 страни и е регистриран оборот от 1,45 милиарда евро.

www.coface.bg

BCause Foundation is the official charity partner of the event, and donations are processed via www.platformata.bg

Дарителска кампания на Кофас с Платформата.бг

август 2021

Знаем, че в обществото съществуват рискове. Кофас работи активно за преодоляването на финансовите такива, но за обществените е необходима всеобща солидарност, емоция и екипност.

Сега е моментът да участваме активно в подкрепа на българските деца и семейства в риск и заедно да осигурим защитена среда, в която да могат спокойни и сигурни да развиват потенциала си. Вярваме, че за създаването на дом са нужни грижа и подкрепа.

Можем заедно да предотвратим риска – както правим всеки ден. Ние ще осигурим необходимите основи. От всички нас обаче зависи дали ще успеем да изградим истински дом за българските деца.

Кофас подкрепя фондация "За нашите деца" - включи се и ти!

Кофас подкрепя Детска къща за деца, лишени от родителски грижи

coface-kushtata.jpg

Детската къща е възможност българските деца в риск, спокойни и сигурни, да развиват потенциала си. Тя е място на надежда и спасение за 6 деца от 3 до 7 г., които са изоставени или временно разделени от своите родители.

До този момент къщата е осигурила подкрепа на 57 деца, които вече растат щастливи и спокойни в семейна среда. Детска къща работи активно за извеждането на всяко дете в риск в семейна среда на приемно, биологично или осиновително семейство, като гарантира приемственост, предвидимост и сигурност в процеса, както за детето, така и за семейството. В Къщата всяко дете получава индивидуална психо-емоционална подкрепа.

Детска къща получава подкрепа от различни специалисти за организиране и провеждане на допълнителни дейности за децата – социализиращи и развитийни. В тях взимат участие психолог, педагог и специалист „Ранна детска интервенция“.

Със събраните средства ще се помогне за осигуряването на за специалисти, материална подкрепа и специализиращи дейности.

Благодарим за подкрепата!

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта